Dochádzka
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 48
V tomto článku Vám predstavíme formulár Evidencia užívateľov v aplikácii. V tomto formulári je možné vytvárať a zakladať nových užívateľov, nastavovať prístupové údaje a práva. Nastavenia pre evidenciu užívateľov nájdete v menu aplikácie, v ľavej hornej časti - Evidencia - Užívatelia . Formulár Evidencia... Viac...
Formulár evidencie dochádzky je možné otvoriť kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej lište aplikácie alebo v menu, v časti Spracovanie - Evidencia dochádzky. Formulár evidencie dochádzky Schválená dochádzka - jedná sa u funkcionalitu súvisiacu s exportom do systému SAP. Pri exporte sa prenáša parameter,... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné nasdefinovať popisy jednotlivých údajov na výstupe z aplikácie, ako napr. Cvikačka/Výkaz. V aplikácii tieto popisy nie sú po inštalácii nastavené a v prípade potreby je potrebné ich nadefinovať ručne. Nastavenie Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme aplikáciu SolveAtt . Jedná sa o aplikáciu, ktorá pomocou definovaných parametrov zabezpečuje automatické vykonávanie úloh v dochádzke. V aplikácii Task Scheduler v operačnom systéme Windows sa nakonfiguruje podľa definovaných parametrov naplánovaná úloha, ktorá bude v definovanom... Viac...
V tomto návode vysvetlíme použitie knihy dochádzky. formulár Fyzické záznamy / Kniha dochádzky je možné otvoriť kliknutím na ikonu K (modrá ikona) na nástrojovej lište, alebo v menu aplikácie v časti Snímania - Globálne prehľady . Formulár Fyzické záznamy / Kniha dochádzky Dátumový rozsah Definuje rozsah... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné hromadne nadefinovať zamestnancom prítomnosť. Hromadné pridávanie prítomností je možné definovať v menu aplikácie v časti Nástroje - Hromadné pridávanie prítomností . Formulár hromadného pridávania prítomnosti. Potreba hromadného pridávania prítomností... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné hromadne nadefinovať zamestnancom pravidlá spracovania. Hromadné nastavenie spracovania je možné definovať v menu aplikácie v časti Nástroje - Hromadné nastavenie spracovania . Formulár hromadného nastavenia spracovania Potreba hromadného nastavenia... Viac...
V tomto návode Vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné nadefinovať pracovný kalendár zamestnancom, u ktorých nie je možné tento kalendár jednoznačne nadefinovať. Opis, modelová situácia Jedná sa o pracovníkov, ktorý nemajú presne definovaný pracovný cyklus, a k definovaniu zmeny na mesiac dochádza spravidla... Viac...
V tomto článku Vám prestavíme jednotlivé záložky nachádzajúce na zamestnancovi v aplikácii iKelp Dochádzka. Osobné údaje V tomto okne môžete vyplniť základné údaje o zamestnancovi. Informácie zadané do tohto okna ako titul, meno, priezvisko, titul II., rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP, Ulica, PSČ,... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť užívateľa pre spojenie aplikácie iKelp Dochádzka s SQL databázou. Tento návod vychádza z predpokladu, že už máte nainštalovanú niektorú z edícií aplikácie Microsoft SQL Server. (Aplikácia iKelp Dochádzka podporuje verzie SQL Servera 2008... Viac...
Vytvorenie užívateľa na termináli Po zapnutí terminálu sa zobrazí úvodná obrazovka a kliknutím na tlačidlo M/ - spustíte menu terminálu. Zobrazí sa základné menu, vyberte možnosť Tabuľky - výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK . Zobrazia sa nastavenia pre prácu s užívateľskými účtami, vyberte z menu... Viac...
Windows pri klientsky operačných systémoch má v záujme ušetriť čo najviac elektrickej energie (obzvlášť ak ide napríklad o tablet či notebook) a tak vypína jednotlivé periférie, ktoré sú v nečinnosti, to však môže sposobiť nečakané nepredvídateľné situácie, kde následne nie je možné zariadenie použiť.... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Postup nastavenia snímaní: Voľná pracovná doba umožňuje zadať iba jeden interval snímaní príchodov/odchodov, v ktorom sa všetky tieto snímania môžu uskutočniť. Hlavnou výhodou tejto pracovnej doby je, že umožňuje... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Pevná pracovná doba sa najčastejšíe používa pre pracovníkov, ktorý musia byť v zamestnaní v exaktný čas. Typickým príkladom sú pracovníci v priemyseľných parkoch, pracujúci v nepretržitej prevádzke. Tu sa jednotlivé... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Pružná pracovná doba sa často využíva ako schéma zmeny pre administratívnych pracovníkov, kedy zamestnávateľ čostokrát nepotrebuje, aby zamestnanec prišiel na presnú hodinu do práce, ale poskytuje pracovníkovi... Viac...
Pre mnohé funkcie v aplikácií je možné nastaviť zaokrúhľovanie. Využitie zaokrúhľovania pre jednotlivé funkcie aplikácie popisujeme v konkrétnych návodoch. Tento článok slúži iba na objasnenie spôsobu zaokrúhľovania v aplikácií. V aplikácií je možné použíť 4 typy zaokrúhľovania: Žiadne - Aplikácia vyhodnotí... Viac...
Schémy spracovania skratiek nájdete v menu Nastavenia - Schémy spracovania skratiek . Táto funkcionalita umožňuje zobrazovanie definovaných skratiek namiesto zobrazovania typov prítomností a ich časov vo výkaze skratiek. Táto funkcia sa využíva v prípadoch, kedy zamestnávateľ nepotrebuje sledovať žiadne... Viac...
Základné nastavenia zmien nájdete v menu Nastavenia - Zmeny - záložka Základné Podrobné nastavenia jednotlivých zmien popisujeme v nezávislých návodoch - Pevná pracovná doba , Pružná pracovná doba , Pohyblivá pracovná doba , Voľná pracovná doba . Názov - Je akýkoľvek názov zmeny, ktorý si zvolíte. Odporúčame,... Viac...
Pracovné kalendáre nájdete v menu Nastavenia - Pracovné kalendáre , alebo môžete kliknúť na ikonu v veľkým K v rýchlom paneli - Zobrazí sa Vám okno Pracovné kalendáre - Následne vyberte z komba kalendár, ktorý chcete upravovať. Základné údaje Formulár Základné údaje v nastaveniach pracovných kalendárov... Viac...
Nastavenia stravovacieho systému nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Stravovacý systém . Aplikáciu iKelp Dochádzka je možné prepojiť s SQL edíciou aplikácie iKelp Jedáleň . Prepojením týchto dvoch systémov získate: Automatickú synchronizáciu zamestnancov z dochádzky, teda nie... Viac...
Okno Nárok na gastrolístok nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Nárok na stravné . V prípade prepojenia so stravovacím systémom je možné v tomto okne nastaviť pravidlá vyhodnocovania nároku na stravné. Postup: Zaškrknite políčko s popisom Na základe typov prítomnosti . Do okienka... Viac...
Nastavenie nájdete v menu Nastavenia - Nastavenie dotácií na dopravu . Táto funkcionalita sa využíva v prípadoch, kedy organizácia zabezpečuje dopravu zamestnancov do práce, pričom časť nákladov spojených s dopravou hradí zamestnanec. Postup, ako nastaviť dotáciu na dopravu: Kliknite na tlačidlo Pridať... Viac...
Nastavenia Obmedzenie nadčasov nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Obmedzovanie nadčasov . Ak máte nastavené pravidlo salda Vyhodnocovať nadčas , môžete v tomto okne nastaviť maximálny počet hodín nadčasu za mesiac. Popis: Vyhodnocovanie nadčasu - Do oknienka Limit nadčasu zadajte... Viac...
Špeciálne prerušenia, respektíve dlhodobé prerušenia nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Špeciálne prerušenia - kliknutím na znamienko otvoríte ponuku špeciálnych prerušení kde kliknite na typ prerušenia, ktoré chcete nastaviť. Rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými prerušeniami... Viac...
Fondy nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Fondy . Zmena plánu pri zmene zmeny - Ak dôjde k zmene zmeny, zaškrtnutím tejto funkcie aplikácia vyhodnotí novú zmenu a upraví aj zmenu v mesačnom pláne. Príklad: Môže sa stať, že si zamestnanec zamieňa rannú a poobednú zmenu, ktoré... Viac...
Ostatné nastavenia nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Ostatné . Popis: Radenie zamestnancov v reportoch - Vo výstupných zostavách je možné radiť zamestnancov podľa: mena zamestnanca - V abecendnom poradí. osobného čísla zamestnanca - Vzostupne. Pre zmenu nastavenia kliknite... Viac...
Okno Terminály nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Terminály. Funcia slúži na generovanie informácií v termináloch, ako napríklad sledovanie salda. Ak chcete používať túto funkciu, je nutné mať povolenú funkciu Generovanie pomocných informácií v záložke Ostatné ! Popis: Vypĺňať... Viac...
Táto funkcia slúži na posielanie výkazov mesačnej dochádzky zamestnancom, prípadne spracovávateľom dochádzky. Nastavenie posielania e-mailov nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka E-mail . Na správne fungovanie e-mailovej služby je potrebné splniť následovné podmienky: Pracovná... Viac...
Okno Nárok na stravné nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Nárok na stravné. V prípade prepojenia so stravovacím systémom je možné v tomto okne nastaviť pravidlá vyhodnocovania nároku na stravné. Postup: Zaškrknite políčko s popisom Na základe typov prítomnosti . Do okienka Minimum... Viac...
Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby boli na dochádzkovom termináli nakonfigurované funcie príchod/odchod strava. Aby sa strava začala vyhodnocovať v aplikácií, je potrebné v záložke Strava zaškrknúť políčko Spracovávať stravu a vybrať typ stravy, aká sa bude vyhodnocovať! Nastavenie stravy v... Viac...