Registrácia aplikácie - iKelp
Pokladňa a Sklad
 

Registrácia aplikácie

Po nahlásení registračných údajov organizácie, ktorá bude aplikáciu používať, obdržíte od dodávateľa všetky potrebné Registračné údaje. V nasledovnom zozname sú uvedené údaje, ktoré musíte nahlásiť Vášmu dodávateľovi aby Vám dodal licenciu:

    • obchodný názov
    • IČO
    • IČ DPH
    • registračný názov - nahlasuje sa v prípade, ak nechcete aby bol na dokladoch uvedený obchodný názov, ale iný registračný názov (toto je však v rozpore so zákonom).

Napríklad živnostník "František Mrkvička - Príručkár" by mohol použiť registračný názov "Príručkár".

  • zakúpené edície aplikácie, moduly a ich počet
  • registračné kódy zo všetkých počítačov, na ktorých sa používa aplikácia. Tento registračný kód zistíte v aplikácii. Kliknite na menu Pomoc a následne na Registrácia. Zobrazí sa okno Registrácia kde je uvedený aj Registračný kód. Tento kód je jedinečný pre každý počítač a preto je nutné nahlásiť kódy všetkých počítačov, ktoré budú používať aplikáciu.

Po nahlásení údajov a zakúpení licencie, obdržíte od dodávateľa kompletné Registračné údaje. V týchto údajoch sú uvedené všetky informácie, ktoré ste nahlásili a súčasne sú doplnené aj informácie o licencii, ročnej údržbe a protikódoch k jednotlivým počítačom. Údaje o licencii a protikód zadajte do okna Registrácia na každom počítači, dávajte však pozor aby ste k danému registračnému kódu priradili správny protikód.

registracia

Ďalej je nutné vyplniť údaje o údržbe. Licencia údržby Vám zabezpečí možnosť aktualizácie aplikácie počas predplateného obdobia. Po jej vypršaní nie je možné aplikáciu aktualizovať novšou verziou, ktorá bude doplnená o nové funkcie. Tento údaj stačí vyplniť iba na jednom počítači. V aplikácii kliknite na menu Pomoc a následne na Reg. údržba. Zobrazí sa okno Registrácia údržby, kde by už mali byť predvyplnené údaje o firme a do okienka Licencia údržby zadajte licenciu údržby obdržanú od dodávateľa. Nakoniec kliknite na tlačidlo Registruj.

registracia_udrzby

Podrobný postup registrácie popisuje aj nasledovné video.