Pokladňa a Sklad
 

Registrácia licencií v aplikácii iKelp Predajca

Po nahlásení registračných údajov organizácie, ktorá bude aplikáciu používať, obdržíte od dodávateľa všetky potrebné údaje potrebné k registrácii aplikácie. Ak máte nainštalovanú demo verziu aplikácie, a už máte v aplikácii vytvorené karty, alebo bol v danej databáze realizovaný predaj, príjem a pod, stačí, ak vložíte registračné údaje a pokračujete plynule v používaní aplikácie. Neprichádzate o žiadne už vytvorené dáta. V nasledovnom zozname sú uvedené údaje, ktoré musíte nahlásiť Vášmu dodávateľovi aby Vám dodal licenciu:

  • Obchodný názov
  • IČO
  • IČ DPH
  • Registračný názov - nahlasuje sa v prípade, ak nechcete aby bol na dokladoch uvedený obchodný názov, ale iný registračný názov (toto je však v rozpore so zákonom).

Napríklad živnostník "František Mrkvička - Príručkár" by mohol použiť registračný názov "Príručkár".

Akonáhle boli obchodné údaje spoločnosti v našom systéme zaevidované, budú Vám vygenerované jednotlivé licencie pre používanie aplikácie. Pozor, je možné, že na základe objednaných modulov Vám bude licencií vygenerovaných viacej. Do aplikácie je potrebné zadať všetky licencie.

Licenčné údaje je v aplikácii potrebné zadať:

 • Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 • Z ponuky vyberte možnosť Licencie.
 • Kliknite na tlačidlo Údržba. (Licencia údržby udáva, dokedy je možné v aplikácii pracovať. Po jej vypršaní sa aplikácia prepne do režimu na čítanie. Údaje sa nestratia, ale nie je možné tvoriť nové doklady.) Tu je potrebné vyplniť:
  • Názov firmy (Obchodné meno spoločnosti).
  • IČO
  • IČ DPH - ak je firma plátcom DPH. (Ak firma nie je platcom DPH, DIČ sa nezadáva.)
  • Licencia údržby - túto nájdete vyznačnú červeným v spodnej časti tabuľky ktorá Vám bola zaslaná na email s registračnými údajmi, alebo na nástenke v profile na www.ikelp.sk.
 • Kliknite na tlačidlo Registruj. (Ak údaje boli zadané správne, zobrazí sa dokedy je platná licencia údržby. Tieto je potrebné vždy zadať tak, ako Vám boli zaslané.)
 • Potvrďte informáciu o platnosti licencie tlačidlom OK.
 • Kliknutím na tlačidlo Úkony v a vyberte možnost Online aktualizovať licencie.
  • Ak sa licenčné kľúče automaticky neaktualizujú, kliknutím na tlačidlo Pridať ich postupne zadajte ručne.Po kliknutí sa zobrazí formulár pre zadanie Licenčných kľúčov.
  • Zadajte postupne licencie tak, ako Vám boli zaslané v emaily. Ich vloženie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Pridaj.(Tieto licencie si viete pozrieť aj vo svojom profile po prihlásení na stránke www.ikelp.sk.)
 • Po zadaní licenčných údajov kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
 • Vypnite / zapnite aplikáciu pre aktualizáciu licenčných kľúčov.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by