Pokladňa a Sklad
 

Aktualizácia licenčných údajov v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné jednoducho aktualizovať licenčné údaje a licenciu Ročnej údržby, ktorou získavate nárok na aktualizácie aplikácie a telefonickú podporu. 

Aktualizácia licencií cez internet

Pri tomto spôsobe aktualizácie je potrebné aktívne pripojenie na internet. Aplikácia si sama kontroluje licencie a v prípade zistenia nových licenčných údajov si tieto automaticky aktualizuje. Ak je potrebné aktualizovať licencie okamžite, je možné vyvolať On-line aktulizáciu postupom:

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 5. Aktualizáciu vyvoláte kliknutím na položku "Online aktualizovať licencie".
Pri tomto spôsobe aktualizácie licenčných údajov je potrebné mať správne vyplnené "Kontaktné údaje" v nastaveniach aplikácie, aby systém vedel overiť zákazníka a prideliť mu správne licencie.

Ručná aktualizácia licencií a Ročnej údržby

V prípade, že nie je aktívne pripojenie na internet, alebo je pripojenie nedostupné, licenčné údaje je možné v aplikácii zadať aj ručne vykonaním nasledovných krokov.

Pridanie licencií

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 5. Licenčné údaje pridáte kliknutím na tlačidlo "Pridať" a vložením licencie.
 6. Kliknutím na tlačidlo Pridaj potvrdíte zápis licencie do databázy.
Tento postup zopakujte pre zadanie všetkých dostupných licencií!

Aktualizácia licencie Ročnej údržby

 1. Kliknite na tlačidlo Pomoc v menu aplikácie.
 2. Zo zoznamu vyberte možnosť Licencie.
 3. Zobrazí sa Vám formulár zo všetkými licenciami, ktoré máte zakúpené.
 4. Kliknite na tlačidlo Údržba a v časti "Licencia údržby" zadajte nové číslo licencie.
 5. Kliknutím na tlačidlo Registruj, potvrdíte registráciu licencie.
Podmienkou pre správnu registráciu je, aby boli správne vyplnené všetky údaje!

Všetky registračné údaje, ako aj jednotlivé licencie si viete skontrolovať on-line po prihlásení na svojej nástenke [Zobraziť nástenku].

O všetkých výhodách, ktoré získavate s predĺžením ročnej údržby sa dočítate v článku iKelp Predajca - Ročná údržba.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by