Ako správne účtovať sprepitné pri platbe kartou?

Dá sa povedať, že dohady o sprepitnom nemajú konca kraja. Keďže často ani sám zákazník nevie, komu takzvaný tringelt adresuje, ide takpovediac o „nejednoznačný príjem“. Jednoduchšie povedané, má sprepitné smerovať prevádzke, majiteľovi, kuchárovi či obsluhe? Súčasné znenia zákonov nechávajú zodpovedanie tejto otázky na individuálnom posúdení jednotlivých podnikov. V každom prípade však platí, že sprepitné je predmetom dane z príjmov. No a v súvislosti s tým je maximálne namieste polemika na tému – ako správne účtovať sprepitné pri platbe kartou?

Čo je to sprepitné?

Podľa Finančnej správy SR je sprepitné považované za dar. Z presného znenia vyplýva, že ide o dar poskytnutý v súvislosti s príjmom z podnikania alebo s príjmami zo závislej činnosti. Takýto dar je podľa Finančnej správy SR predmetom dane z príjmov. Čo to znamená? Tento príjem, teda sprepitné, musí byť riadne zdanený, a to buď majiteľom reštaurácie ako jeho príjem z podnikateľskej činnosti, alebo zamestnancom v rámci jeho mzdy v danom mesiaci.

Pozor! Nepomýľte si pojmy! Sprepitné je síce predmetom dane z príjmov, no zároveň ako dar nepodlieha DPH, čiže nemá ani nulovú DPH.

Sprepitné v gastroprevádzkach

Z praktického hľadiska bude všetky gastroprevádzky v súvislosti so sprepitným dozaista zaujímať, že „tringelty“ sa neuvádzajú na účtenkách. Na druhej strane obsluha by mala poctivo nahadzovať sprepitné do pokladnice ako vklad, aby na konci dňa prevádzke sedela evidovaná hotovosť. Aká je však realita?

Keď sa na to pozrieme triezvym pohľadom, dospejeme k zisteniu, že sprepitné darované v hotovosti nie každá prevádzka eviduje správne, ak vôbec. Táto "medzera v zákone" je však na osobnom posúdení každého podnikateľa v gastrobiznise. V každom prípade, o čosi problematickejšie je to s účtovaním sprepitného pri platbe kartou.

Účtovanie sprepitného pri platbe kartou

Faktom je, že v súčasnosti sa čoraz viac presadzuje a uplatňuje platba kartou, a to nielen v gastrobiznise. S touto skutočnosťou si musia poradiť najmä reštauračné zariadenia. Teda pokiaľ nechcú prísť o sprepitné, ktoré im tvorí značnú časť príjmov.

Určite s nami budete súhlasiť, ak poznamenáme, že vypytovať sa zákazníkov pri platbe kartou, či chcú dať sprepitné a v akej výške, asi nebude najpríjemnejšou a najvhodnejšou cestou. Elegantné riešenie celej situácie ponúka aplikácia iKelp POS Mobile. Ako funguje? Ako s jej pomocou správne účtovať sprepitné pri platbe kartou?

Samostatná položka „Tip“

Je to maximálne jednoduché. Stačí si len navoliť položku „Tip“, ktorú budú môcť zákazníci vidieť či už pri online objednávaní donášky, pri platení za Inteligentným stolom, alebo pri platbe kartou na termináli. Zákazník si tak sám a navyše nenútenou formou určí výšku sprepitného, resp. či chce nejaké vôbec dať.

Sprepitné síce na bločku nebude vidieť (v systéme však áno), no na firemný účet príde vyššia suma. Takáto funkcionalita uľahčí prácu nielen obsluhe, ale aj účtovníčke, ktorá si vie efektívne odsledovať rozdiel príjmov a sprepitného. Samozrejme, pokiaľ chce mať prevádzka všetko s kostolným poriadkom, podobne si môže evidovať aj sprepitné v hotovosti.

Sprepitné si treba zaslúžiť

V rámci vecného uzavretia tejto ošemetnej témy by sme radi poznamenali, že sprepitné si treba zaslúžiť. Našťastie či bohužiaľ nie sme „za vodou“ ako v iných krajinách, v ktorých sa sprepitné berie doslova a do písmena ako samozrejmosť. Ľudia v gastrobiznise tak u nás musia bojovať o každý „dar“ príjemnými úsmevmi, vhodnou komunikáciou a kvalitnými službami. Aj napriek tomu z výsledkov prieskumu agentúry STEM/MARK vyplýva, že mnohí Slováci a Česi sú zvyknutí dávať sprepitné. Avšak nie percentuálnym vyjadrením odvíjajúcim sa od výšky útraty, ale väčšinou zaokrúhlením nahor.

Legislatívne informácie uvedené v tomto článku sú platné ku dňu 30. 9. 2021. Akékoľvek legislatívne zmeny, ktoré nastanú po tomto dátume, nemusia korešpondovať s obsahom tohto článku.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard