Dochádzka
 

Nastavenie automatickej aktualizácie aplikácie

Využíva sa v prípade, sieťového pripojenia viacerých klientov, kde si aplikácia pri štarte overuje dostupnosť novšej verzie aplikácie v nastavenom adresári a zabezpečuje sa tak, aby všetci klienti mali aktuálnu verziu aplikácie.

Postup

  1. Prihláste sa ako config
  2. V menu Konfigurácia->Cesta pre autoupgrade
  3. Zadajte, alebo vyberte pomocou ... adresár s aktualizáciou aplikácie.
  4. Aplikácia podporuje aj zadaný adresár v tvare sieťovej cesty \\server\zdielany_priecinok

    iKelp Dochadzka autoupgrade
  5. Nastavenie uložte cez Uložiť
Write by Author / Vytvorené by