Dochádzka
 

Nastavenie cesty k fotkám zamestnancov a snímaní

Cesta k fotkám snímaní

 1. Prihláste sa ako užívateľ config
 2. V menu kliknite na Konfigurácia -> Cesta k fotkám snímaní
 3. V novootvorenom okne kliknite na tlačidlo ... a vyberte adresár, do ktorého sa budú ukladať fotky snímaní. Potvrďte tlačidlom OK. V okne sa Vám zobrazí cesta k adresáru, ktorý ste zvolili. Pre potvrdenie stlačte Uložiť.

  ikelp dochadzk cesta k fotkam snimani

Cesta k fotkám zamestnancov

 1. Prihláste sa ako užívateľ config
 2. V menu kliknite na Konfigurácia -> Cesta k fotkám zamestnancov
 3. V novootvorenom okne kliknite na tlačidlo ... a vyberte adresár, do ktorého sa budú ukladať fotky zamestnancov. Po zvolení požadovaného adresára kliknite na tlačidlo OK
 4. V okne sa Vám zobrazí cesta k adresáru, ktorý ste zvolili. Pre potvrdenie stlačte Uložiť

  ikelp dochadzka cesta k fotkam zamestnancov
Write by Author / Vytvorené by