Dochádzka
 

Sviatky a špeciálne dni

Editor sviatkov a iných špeciálnych dní  nájdete v menu Nastavenia -> Tabuľka sviatkov.

V tomto okne nájdete zoznam všetkých sviatkov. Treba upozorniť, že tabuľka sviatkov nie je aktualizovaná na rok a viac dopredu, pretože niektoré sviatky nemajú pevne stanovený dátum.
Pridanie sviatku, alebo špeciálneho dňa:

 1. V časti okna Pridať nový zadajte dátum. Cez tlačidlo ... viete otvoriť kalendár z ktorého vyberte požadovaný dátum.
 2. Z komba vyberte Typ špeciálneho dňa:
  • Sviatok - Podľa zadaného dátumu sa deň bude vyhodnocovať ako sviatok.

   Neodporúčame pridávať sviatky manuálne. Vhodnejšie je aktualizovať aplikáciu na verziu, ktorá obsahuje tabuľku sviatkov na ďalšie obdobie.

  • Nestravný deň s náhradou gastrolístvom/Nestravný deň bez náhrady - Užitočné funkcie v prípade prepojenia aplikácie iKelp Dochádzka s aplikáciou iKelp Jedáleň.

   Požadované dni viete nastaviť ako nestravné, kedy aplikácia nepočíta nárok na stravné, alebo použijete nastavenie, kedy sa strava nahrádza gastrolístkom.

Jednotlivé záznamy v tabuľke sa dajú vymazať kliknutím na požadovaný záznam v tabuľke, následne kliknite na tlačidlo Zmazať v časti Úkony.

Write by Author / Vytvorené by