Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Filtre

Filtre nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Filtre.

V tomto okne viete zablokovať Typy prítomností, Typy snímaniaUpresnenie snímaní, ktoré nepoužívate. Pridaním fajočky k jednotlivým typom prítomností, snímaní a upresnení zablokujete ich zobrazenie v príslušných formulároch. Odobratím fajočky prítomnosť, snímanie, alebo upresnenie znova sprístupníte.

Ide o formuláre Evidencia dochádzky a Hromadné pridávanie prítomností a Zmena typu snímaní, kde sa tieto funkcie vyberajú z komba.

Write by Author / Vytvorené by