Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Formáty času

Formáty nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Formáty.

V záložke Formáty môžete nastaviť spôsob zobrazovania časovej dĺžky. V aplikácií je prednastavený matematický formát zobrazovania. Tento formát je možné prepnúť na zobrazovanie vo formáte hodiny:minúty:sekundy. (Príklad matematického zobrazenia/zadania času: 5.50 je 5 hodín, 30 minút; 3.25 je 3 hodiny 15 minút.)

Popis:

  • Zadávanie časovej dĺžky - Týmto nastavením zmeníte formát zadávania časovej dĺžky v aplikácií. Toto nastavenie nemá dopad na snímania, ktoré sa vždy zadávajú vo formáte HH:MM:SS.
  • Zobrazenie časovej dĺžky v reportoch - Matematické, alebo časové zobrazovanie vo výstupných zostavách. Treba upozorniť, že nie všetky výstupné zostavy zohľadňujú zobrazenie HH:MM:SS z dôvodu obmedzeného priestoru v poliach výstupu.
  • Zobrazenie časovej dĺžky v aplikácií - Nastavenie týkajúce sa zobrazovania matematickej, alebo časovej dĺžky v aplikácií. Toto zobrazenie sa neaplikuje na celú aplikáciu, iba tam, kde má toto nastavenie zmysel.
Write by Author / Vytvorené by