Dochádzka
 

Informácie o firme a registrácií

Informácie o firme

Pred začatím používania aplikácie je vhodné vyplniť informácie o firme.

Tabuľku Informácie o firme nájdete v menu Nastavenia -> Infromácie o firme.

  • Niekotré údaje ako Názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH vstupujú do licenčného systému aplikácie. Tieto údaje sa taktiež zobrazujú na výstupoch.
  • Ostatné údaje ako kontaktná osoba, ulica, číslo domu, PSČ, MestoŠtát, Telefón, Fax, E-mail a Web majú iba informatívny charakter.
  • Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo Uložiť.

Informácie o registrácií

V prípade potreby nájdete Vaše registračné údaje v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Dochádzka.
V pravej časti okna sa zobrazia údaje ako názov firmy, kód pre údržbu, číslo licencie a platnosť licencie.

Write by Author / Vytvorené by