Dochádzka
 

Stravovací systém

Nastavenia stravovacieho systému nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Stravovacý systém.

Aplikáciu iKelp Dochádzka  je možné prepojiť s SQL edíciou aplikácie iKelp Jedáleň. Prepojením týchto dvoch systémov získate:

 1. Automatickú synchronizáciu zamestnancov z dochádzky, teda nie je nutné zamestnancov znova ručne zadávať do stravovacieho systému. Nový zamestnanci sa vytvárajú iba v aplikácií dochádzky a synchronizáciou sa doplnia do stravovacieho systému.
 2. Zo stravovacieho systému je možné čerpať reálne odobraté jedlá.
 3. V aplikácií dochádzky je možné vyhodnocovať nárok na stravné.
 4. Výhodnocovať, či bolo stravné v rámci dotovaných jedál, alebo nie.

 

 Popis okna Stravovací systém :

 • Prepojenie so stravovacím systémom - Zaškrtnutím tohto políčka prepojíte dochádzkový a jedálenský systém.
 • Ovládač - Toto nastavenie ponechajte s prednastavenou hodnotou.
 • Server - Zadajte umiestnenie databázy aplikácie iKelp Jedáleň.
 • Databáza - Názov databázy stravovacieho systému.
 • Užívateľ - Prihlasovacie meno cez ktoré môže dochádzkový systém pristupovať do databázy stravovacieho systému.
 • Heslo - Užívatelské heslo k stravovaciemu systému.
 • Automatická synchronizácia zamestnancov - Po úprave a zatvorení karty zamestnanca aplikácia automaticky zosynchronizuje dáta so stravovacím systémom.

  Príklad: Ak prepíšete napríklad meno zamestnanca, alebo zmeníte skupinu zamestnanca, automaticky sa tieto údaje  prepíšu aj v databáze stravovacieho systému.

 • Synchronizovať teraz - Cez toto tlačidlo zosynchronizujete všetkých zamestnancov vytvorených v dochádzkovom systéme so stravovacím systémom.

  Príklad: Organizácia používa dochádzkový systém už dlhšiu dobu a zavádza nové prepojenie so stravovacím systémom. Kliknutím na tlačidlo Synchronizovať teraz sa všetci zamestnanci v dochádzkovom systémem prekopírujú do databázy stravovacieho systému. Teda nie je potrebné ich vytvoráť znova.

 • Vyhodnocovať stravovanie - Po zaškrtnutí tohto políčka sa začne v aplikácií popri štandardom spracovaní dochádzky vyhodnocovať nárok na stravné a nárok na gastrolístok.

  Táto funkcia súvisí i s určítými nastaveniami v úprave zamestnanca, ktoré popisujeme nižšie. 

 • Vyhodnocovať objednávky zo str. systému - Zaškrtnutím tohto políčka aplikácia začne pri spracovaní porovnávať počet odobratých jedál za jednotlivé dni zo stravovacieho systému s nárokom na stravné a vyhodnotí, ktoré jedlá boli dotované.

 

Donastavenie stravovania zamestnanca

 

Vyhodnocovanie stravy u jednotlivých zamestnancov nájdete v menu Evidencia -> Zamestnanci -> tiačidlo Upraviť -> záložka Stravovanie. Kliknite na kombo a  vyberte požadované nastavenie.
Popis:

 • Nevyhodnocovať stravovanie - U daného zamestnanca nebude aplikácia vyhodnocovať nárok na stravné, alebo gastrolístok.
 • Vyhodnocovať nárok na stravné aj gastrolístok - Pri spracovaní sa nezávisle vyhodnotí nárok na stravné a nárok na gastrolístok.
 • Vyhodnocovať nárok gastrolístky (Náhrada za stravné) - Aplikácia vyhodnocuje iba nárok na gastrolístky u daného zamestnanca.
 • Vyhodnocovať nárok na stravné (bez gastrolístkov) - Aplikácia vyhodnocuje iba nárok na stravné.
 • Nahrádzať stravné gastrolístkom - Táto funkcia sa používa v spojení s nastavením Vyhodnocovať nárok na stravné. Ide o prípady, kedy organizácia potrebuje vyhodnocovať nárok na stravu, ale zamestnancovi sa tento nárok uznáva vo forme gastrolístov.

  Príklad: Príkladom môžu byť zamestnanci, ktorý majú od lekára predpísanú špeciálnu diétu, napríkad bezlepkovú diétu a teda nemôžu sa stravovať v jedálni organizácie.

Write by Author / Vytvorené by