Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Terminály

Okno Terminály nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Terminály.

Funcia slúži na generovanie informácií v termináloch, ako napríklad sledovanie salda.
Ak chcete používať túto funkciu, je nutné mať povolenú funkciu  Generovanie pomocných informácií  v záložke Ostatné!
Popis:

  • Vypĺňať informácie o salde - Toto nastavenie má tri možné nastavenia: 
    • Nikdy - Pomocné informácie sa nebudú posielať do terminálu.
    • Pri spracovaní, nie pri každej zmene - Nové informácie sa pošlú do terminálu vždy keď prebehne spracovanie dochádzky v aplikácií.
    • Vždy, aj pri každej zmene - Pri akejkoľvej zmene v aplikácií sa automaticky pošlú nové informácie do terminálu.
  • Mazať staršie záznamy - Aby nedošlo po čase k preplneniu pamäte terminálu staršími údajmi, je možné nastaviť mazanie záznamov starších ako zadaná hodnota v okienku.

    V aplikácií je prednastavená hodnota na 60 dní, teda každý záznam starší ako 60 dní bude vymazaný z pamäte terminálu.

Write by Author / Vytvorené by