Dochádzka
 

Nastavenie databázy

V okne Konfigurácia databáz sa definujú nastavenia pre prístup k databáze aplikácie –  fyzické úložisko dát.

 • Prihláste sa ako užívateľ config
 • V menu kliknite na Konfigurácia -> Databázy
 • V  okne Konfigurácia databáz nastavte jednotlivé parametre pre prístup k databáze:

  iKelp Dochadzka nastavenie databazy

  V položke Typ databázy je možné vybrať z dvoch variant:

  • ODBC – Microsoft SQL Server
  • Direct – Microsoft SQL Server

   V prvom prípade sa aplikácia odvoláva na nastavenia v operačnom systéme, u Direct - Microsoft SQL Server sú nastavenia pevne definované v aplikácii. Parametre tohto nastavenia sú popísané nižšie.

  Odporúčame si pozrieť systémové požiadavky pre daný produkt, kde je popísané, s akými typmi a verziami serverov spolupracuje.


  Do okna Server zadávate názov a inštanciu databázového servera. Obvykle je to: názov počítača \ názov inštancie. V prípade, ak chcete použiť TCP/IP komunikáciu, môžete použiť názov počítača, prípadne IP adresu.

  Pri použití TCP/IP komunikácie odporúčame za názov servera dať čiarku a číslo portu (1433 je štandard). Napríklad: nazovservera,1433.


  Databáza – Do tohto okna zadáte názov databázy, ktorú chcete používať.


  Login a Heslo – Sem zadávate prihlasovacie meno a heslo užívateľa, ktorý má právo na čítanie a zápis do databázy.

  Je potrebné, aby tento uživateľ bol tzv. vlastníkom databázy, čiže môže v databáze vykonávať všetky operácie – vytváranie tabuliek, vytváranie údajov, mazanie údajov, čítanie údajov atď...

   

  Ak zmeníte vyššie uvedené nastavenia, odporúčame vykonať test pripojenia na databázu:
  1. Kliknite na tlačidlo Test.
  2. Ak test prebehol úspešne, zobrazí sa nasledovné okno:
  3. iKelp Dochadzka test uspesny
  4. Oznam potvrďte tlačidlom OK
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Následne sa Vás aplikácia spýta, či chcete zmeny naozaj uložiť. Kliknite na Áno.

Dôležité: V prípade ak ste zadali zlé parametre, alebo komunikáciu nebolo možné nadviazať, aplikácia Vám to oznámi:

iKelp Dochadzka test spojenia neuspesny

Ak sa toto oznámenie zobrazí okamžite, pravdepodobne je zadaný nesprávny login, alebo heslo. Ak sa zobrazí asi po dvadsiatich sekundách, pravdepodobne je zadaný názov neexistujúceho servera.

Write by Author / Vytvorené by