Dochádzka
 

Typy prítomností

Okno Typy prítomností  nájdete v menu Nastavenia -> Typy prítomností.

V ľavej časti okna sa nachádzajú všetky typy prítomností používané v aplikácií, v pravej časti okna sa nachádzajú možnosti ich nastavenia.

Popis:

Časť: Typy prítomností

 • Názov - V tomto stĺpci sa nachádzajú všetky typy prítomnosti používané v aplikácií.
 • Jedn. - Jednotka, v ktorej sa prítomnosť počíta.
  Názov prítomnosti a Jednotka sú v aplikácií pevne definované a nie je ich možné meniť! 
 • Skratka - K jednotlivým typom prítomnosti je možné priradiť skratku, ktorá môže obsahovať maximálne 3 znaky.

  Skratky sa zobrazujú v okne Evidencia dochádzky, kde sa podľa typov prítomnosti zobrazujú v jednotlivých dňoch. Taktiež sa zobrazujú v dňovom výkaze. Odporúčame použiť skratky vystihujúce daný typ prítomnosti pre zachovanie prehľadnosti. Taktiež odporúčame dať prvé písmeno skratky veľké, nakoľko sa jedná o proporciálny font, veľké písmeno ušetrí priestor vo výkaze.

 • Kód - Kód je možné využiť pri exportoch do iných aplikácií.
 • P. - V tomto stĺpci môžete nastaviť prioritu prednostného zobrazovania typov prítomností.

  Prítomnosti s rovnakou prioritou sa zoraďujú podľa abecedy. Prítomnosti s najnižším číslom priority sa zobrazujú v tabuľke hore. Napríklad prítomnosť s prioritou 50 sa v tabuľke nachádza vyššie ako prítomnosť s prioritou 100.

Časť: Nastavenia

 • Zaokrúhľovania v dni - Kliknite na kombo a vyberte typ zaokrúhlenia, ktorý chcete použiť. V pravo následne zadajte periódu v minútach, na základe ktorej sa bude vyhodnocovať zaokrúhlenie. Spôsob, akým aplikácia zaokrúhľuje nájtede tu - Zaokrúhľovanie v aplikácií.

  Aplikácia zaokrúhli už spracované snímania za daný deň, nie samotné snímania, ktorých zaokrúhľovanie sa nastavuje v jednotlivých zmenách.

 • Zaokrúhľovanie v mesačnom sumári - Z komba vyberte typ zaokrúhlenia a vpravo dadajte požadovanú periódu, na základe ktorej sa zaokrúhli mesačný sumár. Spôsob, akým aplikácia zaokrúhľuje nájtede tu - Zaokrúhľovanie v aplikácií
 • Náhrada skratkou zmeny pri nom. čase - Po zaškrtnutí políčka pri tejto funkcií sa budú v dňovom výkaze zobrazovať iba skratky zmien.

  Skratky sa vyhodnotia iba ak je prítomnosť vyhodnotená na presný nominálny čas v danej zmene.

 • Nezobrazovať pri pridávaní prítomnosti - Po zaškrtnutí tejto funkcie sa nebude táto prítomnosť zobrazovať ako možnosť pri pridávaní prítomnosti v okne Evidencia dochádzky a v okne Hromadné pridávanie prítomností.

  Túto funkciu viete aplikovať aj v okne Konfigurácia dochádzky -> záložka Filtre.

 • Farba písma a farba pozadia - Pre lepšiu prehľadnosť je možné nastaviť rôzne farby pre písmo a pozadie písma. Kliknite na obdĺžnik a z palety vyberte požadovanú farbu, alebo si cez tlačidlo Definovať vlastné farby vyšpecifikujte farbu podľa potreby.

  Po priradení sa v okne Evidencia dochádzky začnú zobrazovať farby jednotlivých prítomností.

  POZOR! Ak chcete zobrazovať farby prítomností, musí byť táto funkcia povolená v Konfigurácií dochádzky, v záložke Ostatné!
 • Priehľadné pozadie - Zaškrtnutím tohto políčka zrušíte farebné pozadie prítomnosti. Farbu pozadia nie je možné priradiť, ak je táto funkcia zaškrtnutá.
Write by Author / Vytvorené by