Dochádzka
 

Vytvorenie a editácia užívateľov na termináli Entry E K700

Vytvorenie užívateľa na termináli

 1. Po zapnutí terminálu sa zobrazí úvodná obrazovka a kliknutím na tlačidlo M/ -spustíte menu terminálu.
 2. Zobrazí sa základné menu, vyberte možnosť "Tabuľky" - výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 3. Zobrazia sa nastavenia pre prácu s užívateľskými účtami, vyberte z menu možnosť "Užívateľ" a potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
 4. Pre správne fungovanie, resp. párovanie užívateľov v terminále a v dochádzke je potrebné vyplniť:
  1. ID Užívateľa - číslo pod ktorým je reprezentovaný užívateľ v aplikácii iKelp Dochádzka.
  2. Názov - meno užívateľa (Meno užívateľa sa zádava stlačením tlačidla *, následne vyberte požadované tlačidlo reprezentujúce požadované písmeno. V spodnej časti displeja sa zobrazí ponuka príslušných písmen a kliknutím na príslušné číslo zvolíte požadované písmeno.)
  3. Pre správnu idenftifikáciu, je potrebné aby mal užívateľ vyplnený min. jedno z overení (pre identifikáciu doporučujeme použiť identifikáciu pomocou hesla a karty.):
   1. Registrace FP - identifikácia užívateľa pomocou odtlačku prstu.
   2. Registrace hesla - zadanie hesla, ktorým sa bude užívateľ na termináli identifikovať. (Heslo môže obsahovať 1-8 číslic.)
   3. Registrace karty - priradenie karty užívateľovi, ktorou sa na terminále bude identifikovať.
  4. Oprávnení - definuje práva užívateľa na terminále. (Po vytvorení užívateľov odporúčame nastaviť zodpovednej osobe prístup na úrovni Administrátor. Týmto krokom zabezpečíte, že sa do menu terminálu bežní užívatelia nedostanú.)
 5. Založenie užívateľa potvrdíte označením tlačidla OK (M/<-) a kliknutím na tlačidlo OK..

Upravenie/Editácia užívateľa na termináli

Pri editácii užívateľa je potrebné postupovať rovnako ako pri jeho zakladaní.

 1. Kliknutím na tlačidlo M/ -spustíte menu terminálu.
 2. Zobrazí sa základné menu, vyberte možnosť "Tabuľky" - výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 3. Zobrazia sa nastavenia pre prácu s užívateľskými účtami, vyberte možnosť "Uživatel" a potvrťe kliknutím na tlačidlo OK.
 4. Zobrazí sa formulár na vyplnenie údajov nového užívateľa, kliknutím na tlačidlo F5 zobrazíte zoznam existujúcich užívateľov.
 5. Pomocou šípky vyberte užívateľa na editáciu a výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 6. Zmeny potvrdíte označením tlačidla OK (M/<-) a kliknutím na tlačidlo OK.

Vymazanie užívateľa

 1. Kliknutím na tlačidlo M/ -spustíte menu terminálu.
 2. Zobrazí sa základné menu, vyberte možnosť "Tabuľky" - výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 3. Zobrazia sa nastavenia pre prácu s užívateľskými účtami, vyberte možnosť "Uživatel" a potvrťe kliknutím na tlačidlo OK.
 4. Zobrazí sa formulár na vyplnenie údajov nového užívateľa, kliknutím na tlačidlo F5 zobrazíte zoznam existujúcich užívateľov.
 5. Pomocou šípky vyberte užívateľa kliknutím na tlačidlo M/ - . Vyberte možnosť "Smazat" uživatele.
 6. Výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.

Automatické ukladanie fotografií snímaní

Na termináli je možné nastaviť, aby pri identifikácii či už priložením identifikačného média prípadne zadaním kódu na terminály vytvoril fotografiu, ktorú uloží k danému snímaniu. Aby terminál tieto fotografie ukladal k danému snímaniu, je toto potrebné nastaviť.
 1. Kliknutím na tlačidlo M/ -spustíte menu terminálu.
 2. Zobrazí sa základné menu, vyberte možnosť "Systém" - výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 3. Pomocou šípok vyberte možnosť "Zobrazit" a výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
 4. V časti "Mód zachycení" nastavte mód "Zachytit a uložit".
 5. Zmeny potvrdíte potvrdíte pomocou šípok označením tlačidla OK (M/<-) a kliknutím na tlačidlo OK.

Export snímaní užívateľov na USB klúč

 1. Otvorte gumený kryt na terminále v ľavej časti a vložte USB klúč.
 2. Kliknutím na tlačidlo M/-spustíte menu terminálu.
 3. Pomocou šípok vyberte možnosť "Terminál" a výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
 4. Vyberte možnosť USB a výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
 5. Následne vyberte možnosť "Stáhnout" a potvrdte kliknutím na OK.
 6. Vyberte možnosť "Dochádzka" a výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
 7. O stiahnutí údajov terminál upozorní hlásením, ktoré potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
  1. Ak je na terminále nastavené aj ukladanie fotografií snímaní, je potrebné aj tieto fotografie exportovať na USB pomocou voľby z menu "Aut. foto".
  2. O stiahnutí údajov terminál upozorní hlásením, ktoré potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 8. Stlačením tlačidla ESC sa vrátite na úvodnú obrazovku.
 9. Odpojte USB kľúč.
Write by Author / Vytvorené by