Dochádzka
 

Skupiny zamestnancov

Pracovné skupiny sú užitočným nástrojom na sprehľadnenie jednotlivých oddelení organizácie. V aplikácií plnia viaceho funkcií, ktoré sú popísané v konkrétnych návodoch.

Okno Skupinovanie zamestnancov nájdete v menu Evidencia -> Skupiny zamestnancov.

Formulár Skupinovanie zamestnancov

Formulár skupinovania zamestnancov

Opis okna Skupinovanie zamestnancov

 • V ľavej časti okna sa nachádza zoznam skupín a podskupín zamestnancov.
 • V strednej časti - Zamestnanci v skupine - sa zobrazujú zamestnanci, ktorí patria do vybranej skupiny.
 • V pravej časti okna - Všetci zamestnanci - sa nachádza zoznam všetkých zamestnancov spracovávaných v aplikácií. POZOR! Vyradení zamestnanci z evidencie sa v tomto okne nezobrazujú!

Vytvorenie skupiny a pridanie zamestnanca do skupiny

 1. Kliknite na tlačidlo P. skupinu v časti Úkony. Zobrazí sa Vám formulár, do ktorého zadajte názov skupiny. Potvrďte tlačidlom OK.

  V zozname skupín sa Vám zobrazí novovytvorená skupina.

 2. Kliknite na skupinu, do ktorej chcete vložiť zamestnanca. Pozor, zamestnanca je potrebné vždy zaradiť do poslednej skupiny v strome!
 3. V časti Všetci zamestnanci vyhľadajte v zozname požadovaného zamestnanca, alebo použite fultextové vyhľadávanie nad týmto zoznamom.
 4. Kliknite a podržte ľavé tlačidlo myši na zvolenom zamestnancovi (zobrazí sa čierny panáčik) a preneste ho do zoznamu Zamestnanci v skupine.

Odobratie zamestnanca zo skupiny

 1. V zozname Zamestnanci v skupine kliknite a podržte ľavé tlačidlo myši na zamestnancovi, ktorého chcete odobrať zo skupiny (zobrazí sa čierny panáčik).
 2. Preneste daného zamestnanca do zoznamu Všetci zamestnanci.

Odstránenie skupiny

  1. Kliknite na skupinu ktorú chcete odobrať.
  2. Následne kliknite na tlačidlo Odstrániť v časti Úkony.

POZOR! Skupinu nie je možné vymazať, ak sú k nej priradení zamestnanci! Aplikácia Vás upozorní na prítomnosť zamestnancov v skupine.

Prednastavený mes. výkaz - Tu môžete k jednotlivým skupinám prednastaviť, aký typ mesačného výkazu sa použije pre danú skupinu.

Write by Author / Vytvorené by