Dochádzka
 

Hromadné nastavenie spracovania

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné hromadne nadefinovať zamestnancom pravidlá spracovania. Hromadné nastavenie spracovania je možné definovať v menu aplikácie v časti Nástroje ->  Hromadné nastavenie spracovania.

Formulár hromadného nastavenia spracovania

Hromadné nastavenie spracovania

Potreba hromadného nastavenia spracovania môže vzniknúť napr. po vytvorení zamestnancov, keď im potrebujeme na základe vytvorených skupín nadefinovať tieto nastavenia, alebo sa niektorým zamestnancom menia kalendáre, prechádza sa napr. z jednozmennej na dvojzmennú prevádzku a pod.

 • Výber zamestnancov - v tejto časti je možné definovať konkrétneho zamestnanca, prípadne viacero zamestnancov alebo skupinu.

  • Výber zamestnancov - v tejto časti je možné definovať, komu sa budú hromadné nastavenia spracovania definovať.
   • Jeden zamestnanec - v prípade výberu možnosti definovania nastavenia na jedného zamestnanca, je možné tohto vybrať v časti Zamestnanec. Následne sa tento zobrazí v zozname zamestnancov.
   • Skupina zamestnancov - po vybratí definovania nastavenia pre skupinu zamestnancov, sa zobrazí rozbaľovacie okno zo skupinou zamestnancov a následne sa príslušné zmeny nastavení definujú pre celú skupinu. (Ďaľšie informácie o skupinách zamestnancov a ich tvorbe sa dočítate v článku Skupiny zamestnancov.)
   • Všetci zamestnanci - po výbere možnosti definovania nastavenia pre všetkých zamestnancov sa v časti Zoznam zamestnancov zobrazia všetci zamestnanci. V prípade, že sa nastavenia budú meniť len niektorým, ktorí ale nie sú v spoločnej skupine, je možné im v stĺpci Apl. ponechať fajku. (Ak je príslušné pole pri zamestnancovi zafajknuté, bude sa na neho aplikovať zmena nastavení. Ak nastavenie aktívne nie je a zamestnanec nie je označený fajkou, úprava nastavenia sa na neho neaplikuje.)
 • Nastavenia

  • Zmenu nastavenia definujete začiarknutím príslušného nastavenia, ktoré sa bude meniť.
   • V prípade, že je zafajknuté len prvé políčko pri danom nastavení, znamená to, že kliknutím na tlačidlo Nastaviť sa príslušné nastavenia u zamestnancov deaktivujú.
   • Ak sú zafajknuté obe políčka príslušného nastavenia, je možné vybrať konkrétne nastavenie, ktoré sa následnom zamestnancom / skupine zamestnancov aplikuje.
  • Aplikovanie zmeny v nastaveniach vykonáte kliknutím na tlačidlo Nastaviť.

Bližšie informácie k jednotlivým nastaveniam z časti nastavenia sa dočítate v návode Údaje zamestnanca v časti Dochádzka.

 

Write by Author / Vytvorené by