Dochádzka
 

Nastavenie schémy mesačného výkazu

V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné nasdefinovať popisy jednotlivých údajov na výstupe z aplikácie, ako napr. Cvikačka/Výkaz. V aplikácii tieto popisy nie sú po inštalácii nastavené a v prípade potreby je potrebné ich nadefinovať ručne.

Nastavenie

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Reporty -> Schémy mesačných výkazov.
 3. Zobrazí sa okno, v ktorom je nadefinovaná základná schéma. (V aplikácii je možné definovať aj vlastné schémy mesačných výkazov. Vybratím príslušného tlačidla je možné tieto schémy prídávať, alebo editovať, kopírovať a mazať.)
 4. Vyberte zo zoznamu schému "Základný" a kliknite na tlačidlo Editovať.
 5. Zobrazí sa nastavenie schémy mesačného výkazu a jej nastavenia.

Popis nastavenia schémy mesačného výkazu

Nastavenie schémy mesačného výkazu

Nastavenie schémy mesačného výkazu

 • Názov - názov vytvorenej schémy

  • Poz. - pozícia na ktorej sa bude daná informácia zobrazovať na danom výkaze.
  • Názov - systémová skratka prítomnosti, táto sa ale na výstupe nezobrazuje.
  • Popisok - popisok zobrazovanej prítomnosti, táto informácia sa následne zobrazuje na výstupe.
 • Typ informácie - definuje typ prítomnosti ktorá sa na výstupe bude zobrazovať.

 • Zobrazované prítomnosti - vybratím príslušného typu prítomnosti je možné nadefinovať, aký typ sa bude na výstupe zobrazovať. (Ak sa v poli Zobrazované prítomnosti nachádza viacero typov prítomností, jednotlivé hodnoty sa skumulujú.)

Na to, aby sa na tlačovom výstupe tlačili aj popisy k jednotlivým hodnotám, tieto je možné nadefinovať požadovaným spôsobom, či už v skratke alebo popisom v stĺpci Popisok, aby bolo jasné o aký typ prítomnosti sa jedná.

Dôležité je však si uvedomiť, že aplikácia je nastavená tak, že sa snaží v prvom rade splniť plán zamestnanca.

To znamená, že ak je plán zamestnanca 150 hodín, aplikácia sa snaží všetko odpracované zahrnúť do plánu, či už sa jednalo o prácu cez víkend alebo vo sviatok. Je to z toho dôvodu, aby napr. zamestnanci nechodili do práce tak, že v piatok nepríde do práce ale príde v sobotu. On si ale príde odpracovať to, čo si mal v piatok a teda nie je žiadané, aby dostal nejaký príplatok za túto prácu, resp. aby bola práca špeciálne vykazovaná. Až pri dodržaní pracovného fondu aplikácia na cvikačke vyhodnotí aj prácu odpracovanú napr. v sobotu. (Jedná sa samozrejme o základné nastavenie a aplikáciu je možné nastaviť tak, aby tieto dni vyhodnotila aj v prípade, že fond dodržaný nebol. Je však potrebné vykonať dodatočné nastavenia.)

Nastavenie schémy mesačného výkazu s doplneným popiskom

Nastavenie schémy mesačného výkazu s doplneným popiskom

 

Dané nastavenie sa prejavý napr. pri tlači reportu zamestnanca Cvikačka

Cvikačka / Výkaz zamestnanca

Write by Author / Vytvorené by