Dochádzka
 

Vytvorenie databázy a užívateľa v administrácii SQL Servera pre aplikáciu iKelp Dochádzka

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť užívateľa pre spojenie aplikácie iKelp Dochádzka s SQL databázou. Tento návod vychádza z predpokladu, že už máte nainštalovanú niektorú z edícií aplikácie Microsoft SQL Server. (Aplikácia iKelp Dochádzka podporuje verzie SQL Servera 2008 a 2012. Inštaláciu verzie 2008 stiahnete na stránke http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23650, verziu 2012 stiahnete http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062, verzia ENU\x64\SQLEXPRWT_x64_ENU.exe resp. ENU\x86\SQLEXPRWT_x86_ENU.exe.)

Vytvorenie databázy Dochadzka

 1. Prihláste sa do administrácie SQL Servera pomocou aplikácie SQL Server Management Studio.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok v strome s názvom "Databases".
 3. Z ponuky vyberte moznost New Database...
 4. Vyplnte názov databázy v časti "Database name: - Dochadzka".
 5. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.

Vytvorenie užívateľa v SQL

Aby bolo možné sa v aplikácii iKelp Dochádzka pripojiť na databázový server a databázu Dochadzka, je potrebné vytvoriť užívateľa, pomocou ktorého sa na danú databázu napojíte.

 1. Kliknite v pravej časti v strome nastavení na ikonu + pri možnosti Security.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na možnosť "Logins".
 3. Vyberte z ponuky možnosť "New Login...".
 4. Zobrazí sa okno s nastaveniami užívateľa, tu je potrebné nastaviť:
  1. Meno užívateľa - "Login name: doch".
  2. Spôsob overovania užívateľa - SQL Server authentification.
   • Heslo pre užívateľa: "doch", heslo je následné potvrdiť v kontrolnom poli.
  3. Deaktivujte prednastavené nastavenia:
   • Enforce password policy
   • Enforce password expiration
   • User must change password at next login
  4. Default language: English.

Priradenie užívateľa k databáze Dochadzka

 1. Kliknite v pravej časti v strome nastavení na ikonu + pri možnosti Databases.
 2. Kliknite na ikonu + vedľa databázi Dochadzka.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na možnosť "Security".
 4. Vyberte z ponuky možnosť "New -> User ..."
  1. Užíveteľské meno v časti "User name: doch"
  2. V časti Login name kliknite na tlačidlo ....
  3. Zadajte meno užívateľa "doch" a kliknite na tlačidlo Chceck Names.
  4. Výber užívateľa potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
  5. V časti nastavenia "Schemas owned by this user:" aktivujte možnosť:
   1.  db_owner
  6. časti nastavenia "Database role membership:" aktivujte možnosť:
   1. db_owner
 5. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.

Nastaveni pravidla vo Windos Firewall

Aby bolo možné sa na databázový server napájať aj z iných počítačov v sieti, je potrebné v nastaveniach Winds Firewall povoliť príslušný port na ktorom je služba aplikácie spustená. Prednastavený port pre SQL Server je 1433. Povolenie portu pre prichádzajúce spojenia v OS Windows popisuje článok http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/open-port-windows-firewall#1TC=windows-7.

Týmto boli vykonané všetky potrebné nastavenia pre spojenia aplikácie iKelp Dochádzka s databázovým serverom. Následne je možné prejsť na konfiguráciu samotnej dochádzky. Pripojenie aplikácie iKelp Dochádzka na databázu, popisu článok Nastavenie databázy.

Write by Author / Vytvorené by