Dochádzka
 

Konfigurácia SolveAtt - automatické spracovanie

V tomto návode Vám predstavíme aplikáciu SolveAtt. Jedná sa o aplikáciu, ktorá pomocou definovaných parametrov zabezpečuje automatické vykonávanie úloh v dochádzke. V aplikácii Task Scheduler v operačnom systéme Windows sa nakonfiguruje podľa definovaných parametrov naplánovaná úloha, ktorá bude v definovanom čase jednotlivé operácie vykonávať. (Spracovanie snímaní, import údajov z terminálu, automatickú aktualizáciu a pod. )

Konfigurácia pripojenia aplikácie na databázový server

Konfigurácia pripojenia na databázový server

Popis parametrov aplikácie

Jednotlivé príkazy sú napísané veľkými písmenami.

 • CONFIG - nastavenie spojenia na databázu (Zobrazí sa formulár. Pri konfigurácii pripojenia postupujte podľa návodu Nastavenie databázy).
 • SOLVE_EMP zac_datum kon_datum id_zam - spracovanie konkrétneho zamestnanca za dané obdobie.
 • SOLVE_BAT cesta_k_suboru - spracovanie zamestnancov zo súboru.
 • SOLVE_GRP zac_datum kon_datum id_skupiny - spracovanie skupiny zamestnancov za dané obdobie.
 • SOLVE_ALL zac_datum kon_datum - spracovanie všetkých zamestnancov za dané obdobie.
 • SOLVE_QUICK n - spracovanie všetkých zamestnancov n dní dozadu.
 • SET_ODBC datovy_zdroj id_uziv heslo - nasatavenie spojenia na databázu pomocou dátového zdroja ODBC.
 • SET_CONNECTION connstring - nastavenie spojenia na databázu pomocou ConnectionStringu.
 • GET_INFO - verzia aplikácie.
 • CONFIG_UPGRADEPATH - nastavenie cesty pre automatickú aktualizáciu aplikácie (zobrazí sa formulár).
 • IMPORT_TERMINALS - import údajov z terminálov, ktoré su aktívne (podľa príslušných nastavení).
 • HELP alebo ? alebo /? alebo -? - nápoveda.

Write by Author / Vytvorené by