Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Obmedzenie nadčasov

Nastavenia Obmedzenie nadčasov nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Obmedzovanie nadčasov.

Ak máte nastavené pravidlo salda Vyhodnocovať nadčas, môžete v tomto okne nastaviť maximálny počet hodín nadčasu za mesiac.
Popis:

  • Vyhodnocovanie nadčasu - Do oknienka Limit nadčasu zadajte maximálny počet hodín nadčasu za mesiac.
  • Prenost do nasl. mesiaca - Maximálny počet hodín nadčasu, ktoré sa môžu preniesť do nasledujúceho mesiaca.
  • Nadčas aj prenos - Ak využívate obe funkcie - pravidlo salda Nadčas + ďalší mesiac, v týchto dvoch oknách zadajte ich limity.

    Všetky hodiny nadčasu, ktoré presiahnu nastavený limit sa budú prenášať do následujúceho mesiaca, dokiaľ nedosiahnu limitu prenosu.

Write by Author / Vytvorené by