Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Špeciálne prerušenia

Špeciálne prerušenia, respektíve dlhodobé prerušenia nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Špeciálne prerušenia -> kliknutím na znamienko + otvoríte ponuku špeciálnych prerušení kde kliknite na typ prerušenia, ktoré chcete nastaviť.

Rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými prerušeniami je ten, že krátkodobé sa uskutočňujú počas pracovnej doby, teda majú počas zmeny snímanie odchod aj príchod. Špeciálne prerušenia sa spracúvajú v rámci dní. Medzi dlhodobé prerušenia patria dovolenka, choroba, služobná cesta a náhradné voľno.

Všetky 4 typy dlhodobých prerušení sa spracúvajú rovnakým spôsobom.
Popis:

 • Spôsob spracovania - Tu nastavte, akým spôsobom sa bude dlhodobé prerušenie spracovávať:
  • Nespracovávať - Dlhodobé prerušenie sa nebude spracovávať vôbec.
  • Pýtať sa - Aplikácia sa vždy spýta, či má dlhodobé prerušenie spracovať.
  • Spracovať autom. - Aplikácia automaticky spracuje prerušenia bez dotazovania užívateľa.
 • Dopĺňať - Aplikácia vždy dopĺňa dané prerušenie voči dennej norme. Aplikácia umožňuje 3 možnosti spracovania prerušenia:
  • Absolútny rozdiel - Doplní sa iba počet hodín, ktorý chýba do naplnenia denného fondu.

   Príklad: Denná norma je 8 hodín. Zamestnanec odpracuje 6 hodín a zoberie si dovolenku. Aplikácia by v tomto prípade doplnila 2 hodiny dovolenky.

  • Celý/Pol. fondu - Dopĺňa sa pól dňa, alebo celý deň prerušenia. -

   Príklad: Denná norma je 8 hodín. Zamestnanec dopracuje 4 hodiny a zosníma si na terminále dovolenku. Aplikácia mu vyhodnotí pól dňa dovolenky - 4 hodiny.

  • Len celý fond - Dopĺňa sa celý denný fond.

   Ak si zamestnanec kedykoľvek počas dňa zosníma dovolenku, celý deň sa mu vyhodnotí ako dovolenka.Dovolenka sa vyhodnotí i do dní, ktoré medzi snímaniami odchod a príchod z dovolenky.

 • Ignorovať snímania ´iné´ - Ak v dochádzke existujú snímania príchod/odchod ´iné´, po zaškrtnutí tejto funkcie sa budú tieto snímania predspracovávať na zeleno a budú sa ignorovať.
 • Prerušenie Služobná cesta má jedno extra nastavenie, kde môžete nastaviť po rozkliknutí rolovacej lišty, či sa má služobné cesta Spracovať ako ´Služobná cesta´, alebo Spracovať ako ´Odpracované´.
Write by Author / Vytvorené by