Dochádzka
 

Snímania - Pevná pracovná doba

Pevná pracovná doba - záložka Snímania

Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny.
Pevná pracovná doba sa najčastejšíe používa pre pracovníkov, ktorý musia byť v zamestnaní v exaktný čas. Typickým príkladom sú pracovníci v priemyseľných parkoch, pracujúci v nepretržitej prevádzke. Tu sa jednotlivé zmeny musia presne striedať, aby nedošlo k pozastaveniu výrobného procesu.
Postup nastavenia snímaní:
Priebeh spracovania pevnej pracovnej doby začína nastaveným limitom, následne prechádza cez rozsah, ktorý je kritériom pre vyhodnotenie nominálneho času príchodu/odchodu. Bližšie si ich popíšeme v nasledujúcich riadkoch.

  1. Limit - Určuje časový interval, v ktorom sa môže nacházať príchod/odchod.

   Napríklad pre príchod na rannú zmenu by mohol byť interval od 05:00:00|1| do 06:00:00|1|,

  2. Rozsah - Nominálny čas príchodu/odchodu sa vyhodnocuje na základe intervalu zadaného do rozsahu.

   Ak sa sem zadaný rozsah prekrýva zároveň s intervalom Limitu, vyhodnotí sa nominálny čas.

  3. Nominálny - Nominálny čas určuje presný začiatok a koniec pracovnej doby.

Príklad: Interval Limit: je od 04:00:00|1| do 08:00:00|1|, Interval Rozsah: je od 06:00:00|1| do 08:00:00|1|, Nominálny čas je 08:00:00|1| . Aplikácia ako prvé vyhodnocuje, či sa snímanie uskutočnilo v intervale Limitu. Ak áno, následne overí interval Rozsahu, ktorý keď spadá do Limitu, vyhodnotí Nominálny čas príchodu do práce (v našom prípade sa snímanie musí uskutočniť medzi 06:00:00 a 08:00:00, aby sa vyhodnotil nominálny čas 08:00:00). Ak sa snímanie nachádza v Limite, ale následne nezasahuje do intervalu Rozsahu, vyhodnotí sa čas, v ktorý si zamestnanec reálne zosnímal príchod (v našom prípade sa toto snímanie musí uskutočníť od 04:00:00 do 05:59:59).

 1. K jednotlivým intervalom priraďte deň, v ktorý sa môže snímanie uskutočniť - hodnota vpravo od polí časov. (prednastavené je akceptovanie snímaní v jeden deň |1|)
 2. Nastavte spôsob zaokrúhľovania snímaní pre túto zmenu.
 • Povolenie prerušení - Táto funkcia umožňuje spracovávať snímania ako odchod služobne, súkromne, lekár a pod.
 • Kontrolovať snímania- Po zaškrtnutí tohto políčka začne aplikácia overovať, či sa v danom dni vyskytujú nejaké snímania. Ak nie, v Evidencií dochádzky sa tento deň zobrazí načerveno.

  Ak by táto funkcia nebola zaškrtnutá, deň by sa jednoducho bez snímaní nijako nespracovával aj napriek tomu, že má v pracovnom kalendári priradenú zmenu.

Write by Author / Vytvorené by