Dochádzka
 

Pridanie poznámky k zamestnancovi

Poznámky majú iba informatívny charakter a nijako nevstupujú do spracovania dochádzky. Spracovávateľ dochádzky vie touto poznámkou rýchlo a jednoducho informovať seba i ostatných spracovávateľov dochádzky o udalostiach týkajúcich sa zamestnancov. 

Okno Poznámka nájdete v menu Evidencia -> Zamestnanci -> Upraviť -> záložka Poznámka.

Text poznámky sa zobrazí v okne Zamestnanci, po kliknutí na daného zamestnanca v pravej časti okna.

Priradenie poznámky ku konkrétnemu dňu zamestntnanca v okne Evidencia dochádzky

  1. Otvorte si okno Evidencia dochádzky.
  2. Vyhľadajte zamestnanca, ktorému chcete pridať poznámku.
  3. Kurzorom myši sa postavte na deň, do ktorého chcete pridať poznámku.
  4. Cez pravé tlačidlo myši zvoľte zo zoznamu Pridať poznámku- otvorí sa nové okno. 
   • Interná poznámka - Služí pre potreby spracovávateľa v rámci aplikácie.
   • Externá poznámka - Cez tlačidlo Pridať ext.p. môžete pridať poznámku, ktorá sa zobrazuje v externej aplikácií EntryPoint Web Edition. Externú poznámku vymažete cez tlačidlo Odstrániť ext.p.
  5. Po zadaní požadovaného textu poznámku uložíte cez tlačidlo Uložiť.

V danom dni sa Vám zobrazí malá ikona listočka, ktorá upozorňuje na prítomnosť poznámky. Poznámku si viete kedykoľvek otvoriť a modifikovať.

 

Write by Author / Vytvorené by