Dochádzka
 

Prihlásenie do aplikácie

Po spustení aplikácie sa Vám otvorí prihlasovací formulár - Prihlásenie. Nižšie sú popísané jednotlivé časti tohto okna.
prihlasovací formulár iKelp Dochádzka
Použiť integrované zabezpečenie: Označením tohto nastavenia aplikácia užívateľa overuje voči doméne, v ktorej sa pracovná stanica nachádza. POZOR: Ak počítač nie je pripojený do domény, nie je možné použiť integrované zabezpečenie. Na overenie uživateľa použije také uživateľské meno, ktoré je prihlásené do operačného systému. Teda oprávnený užívateľ PC, može mať zároveň aplikáciou nastavený prístup bez potreby vyplniť LoginHeslo v prihlasovacom okne.

Integrované zabezpečenie musí byť povolené u jednotlivých užívateľov v aplikácii a ku každému užívateľovi aplikácie musí byť priradený doménový účet.


Automatické prihlásenie
: Využíva sa v kombinácií s integrovaným zabezpečením. Ak je táto funkcia označená, po spustení aplikácie sa automaticky pokúsi prihlásiť pod aktuálnym uživateľom operačného systému bez nutnosti kliknúť na tlačidlo Prihlásenie.


Login: Je meno užívateľa, ktoré aplikácia porovnáva s tabuľkou užívateľov.

Tabuľka užívateľlov je zoznam oprávnených osôb, ktorí majú po zadaní hesla prístup do aplikácie.

Aplikácia umožňuje prístup dvom špeciálnym loginom:

  1. config – Tento špeciálny typ užívateľa sa nepripája k databáze, ale k tzv. lokálnemu nastaveniu, kde je možné nastaviť konfiguráciu hesla, nastavenie databázy, cestu pre autoupgrade, cestu k fotkám zamestnancov, cestu k fotkám snímaní. Po zadaní login - config a hesla (ak je nastavené) sa aplikácia prepne do konfiguračného okna.
  2. admin – tento užívateľ je bez hesla. Nie je možné ho vymazať, premenovať, zrušiť ani mu obmedziť práva. Je možné mu meniť iba prístupové heslo.

Heslo: Prístupové heslo je obvykle pre každého uživateľa iné a zvyčajne ho oprávneným uživateľom  pridelí spolu s prihlasovacím menom správca aplikácie.

Write by Author / Vytvorené by