Dochádzka
 

Príplatky

Príplatky sa vyhodnocujú ako prídavná informácia k odpracovanému času. Nočný a poobedňajší príplatok sa vyhodnocujú na základe časového rozsahu, zmenný príplatok sa iba adekvátne vyhodnoti.

Príplatky nájdete v menu Nastavenia -> Zmeny -> v novootvorenom okne vyberte zmenu, na ktorú chcete príplatky aplikovať -> kliknite na záložku Príplatky.

Nočný príplatok

Ide o príplatok, ktorý sa nezávisle vyhodnoti k odpracovanému času. Tento príplatok sa vyhodnocuje medzi 22:00 a 6:00, ak zamestnanec v tomto rozsahu odpracoval nejaký čas. Ak chcete nočný príplatok vyhodnocovať, nesmie byť políčko Nevyhodnocovať nočný príplatok zaškrtnuté!

Poobedňajší príplatok

Je veľmi podobný nočnému príplatku s tým rozdielom, že sa vyhodnocuje rozsah od 14:00 do 22.00. Ak chcete poobedňajší príplatok vyhodnocovať, nesmie byť políčko Nevyh. poobedňajší príplatok zaškrtnuté!  

Zmenný príplatok

Funkciu sprístupníte zaškrtnutím políčka Zmenný príplatok, následne vyberte z komba príplatok. Aplikácia umožňuje evidovať 3 zmenné príplatky - Príplatok 1, Prípolatok 2, Príplatok 3. V schémach mesačných výkazov možete jednotlivé príplatky pridať do výkazov a pomenovať ich podľa potreby (napríklad: práca na špeciálnom stroji). 

Príklad využitia zmenného príplatku: Zamestnanci každý piatok pracujú na špeciálnych strojoch a zamestnávateľ im chce za túto nadštandardnú prácu uznať príplatok. Vytvorí sa teda špeciálna zmena, ktorá bude mať nastavený zmenný príplatok napríklad Príplatok 1. Teda k štandardnému odpracovanému času a nezávisle vyhodnotí aj zmenný príplatok.

Minimálna dĺžka príplatku

Funkciu nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Príplatky.

Minimálna dĺžka príplatku je funkcia, pomocou ktorej nastavíte, koľko hodín musí zamestnanec odpracovať, aby sa mu v aplikácií vyhodnotil príplatok. V tomto globálnom nastavení príplatkov viete nastaviť minimálnu dĺžku príplatku aj na prácu v sobotu, nedeľu, sviatok. Hodnota minimálnej dĺžky príplatku sa zadáva v matematickom formáte 9.99 (príklad: 3 hodiny 30 minút zadajte ako 3.50)

Príklad: Minimálna dĺžka príplatku sa nastaví napriklad na 2 hodiny (vo formáte 2.00). Zamestnanec nastúpi na poobedňajšiu zmenu, na ktorú zamestnávateľ uplatňuje príplatok. Hned ako zamestnanec odpracuje 2 hodiny, aplikácia mu prizná nárok na príplatok. Ak teda zamestnanec odpracuje napríklad 6 hodín poobedňajšej zmeny, aplikácia mu vyhodnotí 6 hodín odpracované + 6 hodín poobedňajší príplatok. Treba upozorniť, že príplatok sa vyhodnotí vrátane času, ktorý je nastavený ako kritérium pre vyhodnocovanie príplatku. Teda vyhodnotí plných 6 hodín príplatku, nie iba 4 hodiny.

Odpočítavanie z príplatkov

Funkciu nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Príplatky.


Odpočítavanie z príplatkov slúži na odpočítavanie stravy z jednotlivých typov príplatkov. Zaškrtnutím políčka v stĺpci Strava začne aplikácia odpočítavať prestávku na stravu aj zo zaškrtnutých typov príplatku.

Zamestnanec nastúpi na 8 hodinovú nočnú zmenu. Má nárok na nočný príplatok a podľa nastavenia sa mu odpočítava 30 minút z odpracovaného času na stravu. Ak by sa funkcia Strava pri nočnom príplatku nezaškrtla, aplikácia by vyhodnotila prácu zamestnanca následovne: Odpracované 7,5 hodiny, Strava 30 minút, nočný príplatok 8 hodín. Tento stav pravdepodobne nezodpovedá požadovanému výsledku, nakoľko sa Strava 30 minút neodpočítala aj z nočného príplatku. Po zaškrtnutí políčka Strava pri nočnom príplatku sa vyhodnotí dochádzka následovne: odpracované 7,5 hodiny, strava 30 minút, nočný príplatok 7,5 hodiny; čo je korektné vyhodnotenie.

Write by Author / Vytvorené by