Dochádzka
 

Tvorba pracovného kalendára

Okno Sprievodca tvorbou kalendára nájdete v menu Nastavenia -> Pracovné kalendáre -> vyberte z rolovacieho okna kalendár, pre ktorý chcete definovať zmeny -> kliknite na záložku Definícia zmien -> kliknite na tlačidlo Sprievodca tvorbou kalendára.

Vytvorenie pracovného kalendára

Popis jednotlivých záložiek v Sprievodcovi tvorbou kalendára

Sprievodca tvorbou kalendára

 1. Obdobie - definujete obdobie, na ktoré vytvárate pracovný kalendár. Najčastejšie je to kalendárny rok.

  • POZOR! Ak chcete definovať zmeny v pracovnom kalendári podľa týždňov, počiatočný dátum (dátum od:) musí byť pondelok!
  • Príklad:Od 1.1.xxxx do 31.12.20xx, Dátum od može zasahovať aj do predchádzajúceho obdobia, napríklad od 27.12.20xx do 31.12.20xx.
  • Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo Ďalej >.
 2. Dni - zaškrtnite políčka u dní, pre ktoré budete definovať zmeny.

  • Príklad: Ak sa pracuje od pondelka do piatku a výkedny sa nepracuje, zaškrtnite iba dni od pondelka do piatka, sobotu a nedeľu nechajde bez fajočky. V prípade, že sa pracuje napríklad v nepretržitej prevádzke, kde sa pracuje aj cez víkend, zaškrtnite všetky políčka, teda od pondelka do nedeľe.
  • Následne kliknite na tlačidlo Ďalej >.
 3. Typ - vyberte vlastnosti pracovného kalendára:

  • Definovať zmeny aj pre sviatok - Tu definujete, či sa budú zmeny definovať aj pre sviatky. Zvyčajne sa pre sviatok definuje nejaký špeciálny typ zmeny, napríklad zmena Platený sviatok. Výnimkou môžu byť napríklad firma s nepretržitou prevádzkou, kedy sa i na sviatok aplikuje nejaký druh zmeny. Pri tomto nastavení aplikácia neumožní prístup do záložky Sviatky! 
   • Po zaškrtnutí bude aplikácia aplikovať zmeny i na dní, ktoré sú sviatkom. 
   • Príklad: Pondelok je sviatok. Definujeme zmenu XY od pondelka do piatku. Ak je zaškrtnuté políčko Definovať zmeny aj pre sviatok, v pondelok sa tiež aplikuje zmena XY. Ak by poličko ostalo nezaškrtnuté, pondelok by ostal prázdny a na ostatné dni by sa aplikovala zmena XY.
   • Aká zmena sa má aplikovať počas sviatkov môžete definovať v záložke Sviatky neskôr.
  • Definícia zmien podľa týždňov - Definovať zmeny podľa týždňov je možné iba ak bol počiatočný dátum pondelok! Zmeny v dňoch sa budú definovať podľa Vašej voľby v záložke Dni. Pri tomto type definície zmien máte možnosť nastaviť počet týždňov, pre ktoré sa budú definovať zmeny.
    • Príklad: Firma má dvojzmennú prevádzku - jeden týždeň ranná zmena, druhý týždeň poobedná zmena. Čiže tieto dve zmeny sa nadefinujú na celé obdobie - celý týždeň Ranná, týždeň Poobedná,R,P atď.
  • Definícia zmien podľa pracovných cyklov - Definovanie kalendára na základe opakujúcej sa série zmien. Najčastejšie sa tento typ nastavenia využíva vo viaczmenných, nepretržitých prevádzkach.
    • Príklad: od 1.1.xxxx sa pracuje ranná, poobedná, nočná, voľno; čo je cyklus, ktorý sa bude aplikovať na celé obdobie. Pre druhú skupinu zamestnancov môže byť cyklus nastavený na poobedná, nočná, voľno, ranná atď.
  • Následne kliknite na tlačidlo Ďalej >.
 4. Týždne - definujete zmeny pre jednotlivé dni, ako ste ich zadefinovali v záložke Dni

  • Záložka Týždne je prístupná len ak ste nastavili Definícia zmien podľa týždňov v záložke Typ!
  • V pravej časti okna sú zobrazené všetky zmeny, ktoré boli nadefinované v nastaveniach Zmien.
  • Kliknutím na jednotlivé zmeny priradíte zmenu ku dňu, ktorý je vyznačený modrou farbou v tabuľke vľavo.
  • V prípade, ak máte veľa zmien a Vami požadovaná zmena sa práve nezobrazuje v pravej časti okna, tlačidlami <<< a >>> sa môžete pohybovať v zozname zmien.
  • Zmenu je možné odobrať kliknutím na deň v tabuľke a následným kliknutím na tlačidlo Zrušiť.
  • Po priradení zmeny ku dňu sa aplikácia automaticky posunie na následujúci deň, teda nie je nutné klikať na každý deň zvlášť.
  • Kliknite na Ďalej >, respektíve ak ste zaškrtli funkciu Definovať zmeny aj pre sviatok, kliknite na Dokončiť.
 5. Cykly - záložka je prístupná len ak ste nastavili funkciu Definícia zmien podľa pracovných cyklov v záložke Typ!

  • V ľavej časti okna sa nachádza zoznam zmien, ktoré cez tlačidlo Pridať>>> pridáte do cyklu - tabuľka vpravo.
  • Zmeny môžete z cyklu odobrať cez tlačidlo <<<Ubrať.
  • Kliknite na Ďalej >, respektíve ak ste zaškrtli funkciu Definovať zmeny aj pre sviatok, kliknite na Dokončiť.
 6. Sviatky - definujte, aká zmena sa má aplikovať v prípade, že na niektorý deň v týždni pripadne sviatok.

  1. Najčastejšie sa používa predpripravená zmena Platený sviatok, ktorú si viete dodatočne upraviť podľa Vašich potrieb.
  2. Tvorbu pracovného kalendára ukončíte tlačidlom Dokončiť.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa Vám v okne Pracovné kalendáre zobrazí v záložke Definícia zmien vyplnený kalendár podľa Vami zadaných kritérií. 

V prípade, že sa pracovné kalendáre definujú v prevádzke, kde zamestnanci chodia pravidelne, napr. len na rannú zmenu, prípadne pravidelne sa opajúci cyklus ranná, poobedná je nastavenie pomerne jednoduché. V prípade, že nie je možné vytvorenie pracovného kalendára, pretože dochádzka sa definuje napr. len mesiac vopred, alebo sa priebežne maní, na tento účel odporúčame vytvorenie pracovného kalendára podľa postupu opísaného v článku Nastavenia kalendára pre zamestnancov s nepravidelnou dochádzkou.

Write by Author / Vytvorené by