Dochádzka
 

Snímania - Voľná pracovná doba

Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny.
Postup nastavenia snímaní:

Voľná pracovná doba umožňuje zadať iba jeden interval snímaní príchodov/odchodov, v ktorom sa všetky tieto snímania môžu uskutočniť. Hlavnou výhodou tejto pracovnej doby je, že umožňuje spracovať viacero príchodo a odchodov, čo je vhodné napr. pre brigádnikov. V prípade voľnej pracovnej doby musia mať jednotlivé typy prítomností zosnímaný príchod aj odchod z danej prítomnosti! 

Tzn., že napríklad odchod Strava, musí mať aj snímanie príchod Strava, odchod Služobná cesta musí mať v rozsahu príchod Služobná cesta. Vždy teda musia byť jednotlivé prítomnosti spárované. Ak by sa k snímaniu odchod vyšetrenie zosnímal príchod do práce, nedošlo by k spracovaniu vyšetrenia.

 1. V časti Rozsah pracovnej dobyzadajte interval (vo formáte HH:MM:SS), v ktorom sú akceptované snímania.

  Rozsah môžete nastaviť napríklad na celý deň (00:00:00-23:59:59), kedy budú akceptované snímania v celom intervale a sledovanie denného plánu bude zabezpečené nastavenou normou v záložke Základné.

 2. Vpravo od polí rozsahov zadajte rozsah dní, v ktorých sa akceptujú snímania.

  Napríklad ak chcete akceptovať prítomnosti, ktoré majú začiatok v jednom dni, a končia v nasledujúcom dni, nastavte pri prvom poli rozsahu číslo 1, čo značí aktuálny deň a pri druhom poli rozsahu zadajte číslo 2. Teda podľa vyššie zadaného intervalu budú akceptované prítomnosti od polnoci jedného dňa do sekundy pred polnocou druhého dňa. Intervaly je samozrejme možné ľubovolne upravovať podľa potrieb organizácie. Napríklad môžete akceptovať prítomnosti iba do 06:00:00 |2| následujúceho dňa.

 3. Prejdite do časti Zaokrúhľovanie snímaní a nastavte požadovaný spôsob zaokrúhlenia snímaní.
 • Vyhodnocovať každý interval zvlášť - Táto funkcia umožňuje na jednotlivé spracované prítomnosti aplikovať nastavenia ako sú napríklad príplatky, práca v sobotu, nedeľu a pod.
 • Povolenie prerušení - Táto funkcia umožňuje spracovávať snímania ako odchod služobne, súkromne, lekár a pod.
 • Kontrolovať snímania - Po zaškrtnutí tohto políčka začne aplikácia overovať, či sa v danom dni vyskytujú nejaké snímania. Ak nie, v Evidencií dochádzky sa tento deň zobrazí načerveno.

  Ak by táto funkcia nebola zaškrtnutá, deň by sa jednoducho bez snímaní nijako nespracovával aj napriek tomu, že má v pracovnom kalendári priradenú zmenu.

Write by Author / Vytvorené by