Dochádzka
 

Výkaz skratiek

Schémy spracovania skratiek nájdete v menu Nastavenia -> Schémy spracovania skratiek.

Táto funkcionalita umožňuje zobrazovanie definovaných skratiek namiesto zobrazovania typov prítomností a ich časov vo výkaze skratiek. 

Táto funkcia sa využíva v prípadoch, kedy zamestnávateľ nepotrebuje sledovať žiadne konkrétne údaje o dochádzke zamestnanca na výkaze, ale iba to, či zamestnanec odpracoval v daný deň podľa normy, alebo mal dovolenku atď. Napríklad odpracovaný celý deň podľa normy sa bude vo výkaze skratiek zobrazovať ako skratka /. Dovolenka sa bude zobrazovať ako veľké D a pod.

 Kliknutím na jednotlivé pravidlá viete upravovať ich parametre v dolnej časti okna, alebo môžete pridať nové pravidlo kliknutím na tlačidlo Pridať pravidlo v časti Úkony, kde taktiež môžete pravidlá vymazať cez tlačidlo Odstrániť pravidlo.
Popis jednotlivých nastavení pravidiel:

 • Typ prítomnosti - Z komba vyberte typ prítomnosti, ktorý chcete zobrazovať ako skratku.
 • Typ limitu - Z komba vyberte typ limitu pre vybranú prítomnosť.
  • Celý deň - Pravidlo sa vyhodnocuje na základe dennej normy definovanej v zmene.
  • Pol Dňa - Pravidlo sa vyhodnocuje na základe polovice dennej normy definovanej v zmene.
  • Zadaný čas - Pravidlo sa vyhodnocuje na základe rozsahu, ktorý sa zadáva v nasledujúcich stĺpcoch - Min. a Max.

   Príklad: Zamestnanci pracujú v niektorý deň dlhšie nad normu. Zamestnávateľ chce, aby sa tento odpracovaný čas s nadčasom zobrazil na výkaze špeciálnou skratkou. Nastaví sa teda pravidlo s rozsahom napríklad 9.00 až 10.00 hodín, kedy v tomto rozsahu aplikácia vyhodnotí špeciálnu skratku.

 • Min., Max. - Zadaním týchto hodnôt definujete rozsah voči norme (celý deň, pol dňa), kedy sa vyhodnotí skratka.

  Príklad: Denná norma je 8 hodín. Rozsah je nastavený na -0.50 a 1.00. Tzn., že skratka sa vyhodnotí, ak zamestnanec odpracuje 7,5 hodiny až 9 hodín.

 • Typ skratky - Z komba vyberte typ skratky, ktorý sa bude zobrazovať vo výkaze skratiek.
  • Zadaná skr. - Vo výkaze skratiek sa bude zobrazovať skratka, ktorú zadáte v tomto okne do stĺpca Skr.
  • Skr. zmeny - Vo výkaze sa bude zobrazovať skratka zmeny definovaná v nastavení zmien.
  • Skr. prít. - Zobrazovať sa bude skratka zadaná v okne Typy prítomností.
 • Skr. - Sem zadajte názov skratky pre vybraný typ prítomnosti.

  Skratka môže mať maximálne 5 znakov. Odporúčame dávať prvé písmeno skratky veľke z dôvodu šetrenia miesta vo výkaze.

 • Poč. dní - Sem sa zadáva hodnota, ktorá sa zarátava do mesačného sumára počtu dní.
 • Priorita - ???

Tlač výkazu skratiek

Postup:

 1. Otvorte okno Evidencia dochádzky cez menu Spracovanie, alebo  kliknite na tlačidlo D v rýchlom menu.
 2. V okne Evidencia dochádzky, v časti Rýchle voľby kliknite na tlačidlo Výkaz skratiek, alebo kliknite na tlačidlo Tlač a z komba vyberte možnosť Výkaz skratiek.
 3. Otvorí sa Vám náhľad, ktorý vytlačíte cez tlačidlo Print report (ikona s tlačiarňou) v nástrojovej lište.
Write by Author / Vytvorené by