Dochádzka
 

Zmena konfiguračného hesla

Login - config môže mať pridelené konfiguračné heslo v prípade, ak chcete zamedziť prístup do konfiguračných nastavení cudzím osobám.
 Postup:

  1. iKelp Dochadzka zmena konfiguracneho heslaPrihláste sa ako užívateľ config
  2. Kliknite na menu Konfigurácia -> Zmena konfiguračného hesla
  3. Do okna Staré heslo zadajte pôvodné heslo, ktoré ste doteraz používali. Do okna Nové heslo zadajte heslo, ktoré chcete začať používať a nové heslo zadajte i do okna Potvrdenie.
  4. Po vyplnení kliknite na Zmeniť. Ak zmeny aplikovať nechcete, kliknite na Zatvoriť.
Write by Author / Vytvorené by