Pokladňa a Sklad
 

POS Pokladňa - automatická tlač objednávok (bonovačiek)

Ak používate fiskálnu tlačiareň zároveň ako bonovačku, použite návod: Použitie fiskálnej tlačiarne ako bonovačky.

Pre nastavenie automatickej tlače objednávok (bonovačiek) je potrebné vykonať zopár jednoduchých krokov, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname:

  1. Pridať jednotlivé zariadenia - v menu Nastavenia, Nastavenia, v sekcií POS On-line je potrebné vyvolať nastavenia POS Manažéra, v ktorom sa pridajú jednotlivé zariadenia na tlač objednávok/bonovačiek. Tento úkon podrobne opisuje článok POS Pokladňa - nastavenie bonovacej tlačiarne.
  2. Prideliť identifikačné čísla - v menu NastaveniaNastavenia, v sekcii Ostatné pridať dané zariadenie, prideliť mu identifikačné číslo, ktoré nesmie kolidovať s číslom pokladne alebo iného zariadenia. Viac informácií nájdete v článku POS Pokladňa - definovanie bonovacej tlačiarne.
  3. Zapnúť automatickú tlač - v menu NastaveniaNastavenia, v sekcii POS Predaj, v záložke Tovar nastaviť Automaticky vykonať tlač Bonovačiek. Presný postup opisuje článok POS Pokladňa - nastavenie automatickej tlače objednávok/bonovačiek.  
  4. Nastaviť skladové karty - v skladových kartách nastaviť, na akej tlačiarni sa budú jednotlivé objednávky (bonovačky) tlačiť. Tieto kroky opisuje článok POS Pokladňa - preddefinovanie automatickej tlačiarne.

Vyššie uvedené kroky zabezpečia funkčnosť tlače objednávok (bonovačiek). V súvisiacich návodoch sa dozviete podrobnosti a ďalšie možnosti nastavenia.

Nastavenie bonovacej tlačiarne

Write by Author / Vytvorené by