Kedy sa s prevádzkami vrátime do predpandemického normálu?

Nie je to tak dávno, čo v našich končinách došlo k postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení. K spokojnosti podnikateľov fungujúcich v gastropriemysle sa to dotklo aj reštauračných zariadení. Výdajné okienka začali byť pomaly nahrádzané terasami a vonkajšími sedeniami, vďaka ktorým to „vonku“ vyzerá tak, že sa všetko vracia do starých dobrých koľají. Vnímajú to však rovnako aj ľudia z gastrobiznisu? Kedy sa so svojimi prevádzkami vrátia do predpandemického normálu?

Nezmazateľný vplyv pandémie

Protipandemické opatrenia sa dotkli takpovediac všetkých – a to nielen v našej krajine. Niektorých síce menej, no niektorých viac. No a do skupinky „viac“, bohužiaľ, radíme aj ľudí z gastrobiznisu.

Pozor! Nemyslíme tým len majiteľov a prevádzkarov reštauračných zariadení. V tomto prípade nemožno zabúdať ani na čašníkov, kuchárov, dodávateľov, poslíčkov a ďalších, ktorí sa každodenne pričiňovali o fungovanie gastrosegmentu. Mnohí z nich totiž prišli o svoje pracovné miesta pod nátlakom núteného znižovania stavov.

Nanešťastie, s takýmito existenčnými problémami sa nestretli len dve či tri prevádzky. Pandémia sa spolu s protipandemickými opatreniami nezmazateľným vplyvom podpísala pod osudy mnohých reštaurácií a kaviarní. Koniec koncov, platiť nájom a personál bez tržieb a ziskov nie je v žiadnom súlade s prosperujúcim podnikaním.

Vytrvali a vytrvajú najmä tí najkreatívnejší a najmodernejší

Dá sa povedať, že s prudko obmedzeným režimom, ktorý trval mimoriadne dlhé mesiace, si najlepšie poradili a aj poradia tí najkreatívnejší a najmodernejší.

Najkreatívnejší v tom zmysle slova, že sa dokázali a aj dokážu prispôsobiť daným možnostiam – či už výdajnými okienkami, alebo spoľahlivo fungujúcimi online objednávkovými systémami s donáškami. Ruka v ruke s kreatívou však musí ísť aj marketing. Nalejme si čistého vína. Ľudia mali a stále majú strach z nákazy. Prirodzene sa teda báli a aj sa neustále boja objednávať. Gastroprevádzky preto musia vyrukovať s dobrou sebaprezentáciou, ktorá bude podčiarkovať starostlivé dodržiavanie všetkých hygienických predpisov.

No a v súvislosti s označením najmodernejší máme na mysli takých podnikateľov, ktorí majú vo svojich reštauračných zariadeniach zavedené rôzne inteligentné a nadčasové systémy, prípadne sa neštítia využívať ich v blízkej budúcnosti. Práve moderné technológie môžu byť rozhodujúcim faktorom pri návrate prevádzok do predpandemického normálu.

Kedy môžeme očakávať návrat do normálu?

O odpovedi na túto otázku sa dá v podstate len polemizovať. Závisí to najmä od toho, ako dlho bude v ľuďoch pretrvávať strach, ktorý v nich bol zasiaty nepríjemnými udalosťami uplynulých mesiacov. Čo je však jasné už teraz? Že reštauračné prevádzky musia robiť všetko pre to, aby pripravili svojim potenciálnym zákazníkom čo najlepšie, najčistejšie a najbezpečnejšie podmienky. Pomôcť im v tom môžu práve vyššie načrtnuté inteligentné a nadčasové systémy, napríklad Inteligentný stôl.

Ako môže pomôcť Inteligentný stôl?

To, čo bolo kedysi maximálne prirodzené, ako napríklad podávanie rúk, sa pod vplyvom pandémie stalo v spoločnosti takpovediac tabu. Podobne je to aj s blízkym kontaktom či rozprávaním sa s cudzími ľuďmi, prípadne s dotýkaním sa rôznych predmetov. Ako však majú v takejto realite fungovať reštaurácie a kaviarne, v ktorých sú práve spomínané „tabuizované záležitosti“ na dennom poriadku? Chytanie jedálneho či nápojového lístka, rozprávanie sa s obsluhou či prijímanie výdavkov... No a v podobnom duchu by sme vedeli pokračovať aj ďalej.

Tip: Znižovať riziko šírenia nákazy a zároveň vzbudiť pocit bezpečia môže v návštevníkoch reštauračných zariadení napríklad Inteligentný stôl. Ten okrem iného umožňuje jednoduché, rýchle a bezpečné objednávanie či online platenie spoza stola. Keďže funguje na princípe zosnímania QR kódu telefónom, prirodzene odbúrava nutnosť chytania tlačených jedálnych a nápojových lístkov. Navyše eliminuje aj potrebu osobného kontaktovania sa s čašníkmi a obsluhou. No a v prípade, že zákazník obsluhu potrebuje, dokáže ju vďaka Inteligentnému stolu jednoducho privolať. 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard