Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 9
Pre vytvorenie zoznamu kontaktov bez potreby zaradenia kontaktov do novej skupiny, napríklad z dôvodu rozposielania letákov, je vhodné vytvoriť tzv. súpisku. Túto je možné uložiť a používať opakovane, pričom je možné ju kedykoľvek upraviť a pridať do nej alebo z nej odobrať niektorý kontakt. Súpisku... Viac...
Pri veľkej databáze kontaktov by bolo veľmi neefektívne vyhľadávať daný kontakt ručným hľadaním. V okne Kontaktné adresy je možné vyhľadávať podľa viacerých kritérií. Medzi týmito kritériami je možné sa prepínať stlačením klávesovej skratky určenej pre dané kritérium. Klávesové skratky taktiež slúžia... Viac...
Poznámky Pri vytváraní nového kontaktu, ktorého postup nájdete v návode Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu , je možné v pravej spodnej časti okna Kontakt zadať poznámku. Po uložení je možné v zozname kontaktov v druhom stĺpčeku (stĺpček s bublinou) vidieť ikonku žltého papieriku, čo značí že tento... Viac...
Pri vytváraní kontaktov v adresári je možné v záložke Rozšírenia (vedľa záložky Údaje ) zadať rozšírené vlastnosti daného kontaktu. Okno Adresár (alebo Kontaktné adresy ) zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom A na nástrojovej lište. Adresár je... Viac...
Adresár (alebo Kontaktné adresy ) zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom A na nástrojovej lište. Adresár je zároveň predstavený v návode Adresár - predstavenie . Ďalej bude popísaný postup vytvorenia novej skupiny kontaktov a pridelenie nového... Viac...
Adresár slúži na evidovanie a správu kontaktov a s nimi spojených údajov a nastavení. Z týchto kontaktov je možné vyberať jednotlivých dodávateľov, odberateľov, ... Kontakt stačí iba raz pridať do adresára a už nikdy viac nebudete musieť vypĺňať kontaktné údaje na dokladoch. Okno Kontaktné adresy zobrazíte... Viac...
Čo je platobná disciplína, kredit a hodnota vlasntého účtu v aplikácii iKelp Predajca Viac...
Zaradenie kontaktu do skupiny v iKelp Predajca usk2pkey4qd Viac...
V kontaktnom adresári je možné na konkrétne kontakty určiť aké typy dokladov im sú možné účtovať, aby sa nestávalo omylom, že niekto vyúčtuje zákazníkovi na faktúru, pritom jeho podmienky sú, že odoberá len na hotovosť pokladničným dokladom. Ďalším využitím je tiež účtovanie na dodací list v dotykovom... Viac...