Pokladňa a Sklad
 

Povolenie účtovania pokladničný doklad, predfaktúra, dodací list a faktúra pre kontakt v aplikácii

V kontaktnom adresári je možné na konkrétne kontakty určiť aké typy dokladov im sú možné účtovať, aby sa nestávalo omylom, že niekto vyúčtuje zákazníkovi na faktúru, pritom jeho podmienky sú, že odoberá len na hotovosť pokladničným dokladom. Ďalším využitím je tiež účtovanie na dodací list v dotykovom rozhraní predaja, že má daný kontakt stravovanie a účtuje sa na konci mesiaca zbernou faktúrou. Prípadne ako účet majiteľa a internú spotrebu s tvorbou dodacích listov, aby bolo odevidované kto, kedy na aký kontakt sa účtovalo s odpisom zo skladu.

Právo vytvárania daných typov dokladov v aplikácii

V nastaveniach aplikácie je možné nastaviť jednotlivé typy povolenia ako majú byť prednastavené pri vytváraní kontaktu.

Nastavenie ktoré typy dokladov majú byť prednastavené a ako

Ďalej užívateľom, či majú právo tieto nastavenia meniť na kontaktoch a prípadne hromadne v zozname kontaktov. Na užívateľovi je tiež možné určiť, ktoré typy dokladov môže vytvárať v aplikácii. S kombináciou týchto nastavení sa stáva nástroj pre zamedzenie enchcených omylov pri predaji.

Write by Author / Vytvorené by