Pokladňa a Sklad
 

Adresár - vyhľadávanie

Pri veľkej databáze kontaktov by bolo veľmi neefektívne vyhľadávať daný kontakt ručným hľadaním. V okne Kontaktné adresy je možné vyhľadávať podľa viacerých kritérií. Medzi týmito kritériami je možné sa prepínať stlačením klávesovej skratky určenej pre dané kritérium. Klávesové skratky taktiež slúžia na rýchle ovládanie pomocou klávesnice. Stlačením klávesy F1 zobrazíte okno F1 - Rýchla pomoc, v ktorom sú popísané klávesové skratky, ktoré je možné použiť v danom formulári.

Opätovným stlačením klávesy F1 skryjete okno rýchlej pomoci.

Zobrazenie_napovedy

Vyhľadanie kontaktu

Kliknutím na niektorú skupinu v zozname skupín zobrazíte v zozname kontaktov iba tie kontakty, ktoré patria do tejto skupiny. Ak neviete, v ktorej skupine sa hľadaný kontakt nachádza, kliknite na skupinu Všetky. Následne môžete hľadať kontakt podľa niektorého z uvedených kritérií:

  • Obchodné meno
  • IČO
  • Osoba
  • Karta

Kliknutím do niektorého z týchto stĺpcov (do ktoréhokoľvek kontaktu) a následným písaním sa vyhľadá prvý možný kontakt, ktorý vyhovuje danému kritériu. Zároveň sa v hlavičke (v prvom riadku) daného stĺpca zobrazuje hľadané kritérium.

Tip: Nie je nutné do daného stĺpca klikať, ale stačí iba stlačiť klávesu odpovedajúcu konkrétnemu stĺpcu, čo spôsobí vstúpenie do daného stĺpca.

Jednotlivé stĺpce majú uvedenú svoju klávesovú skratku aj v názve stĺpca.

Pre posun na ďalší kontakt, ktorý takisto vyhovuje danému kritériu je možné vykonať stlačením klávesy "šípka dolu".

Tip: Pri vyhľadávaní je možné použiť plnotextové vyhľadávanie, ktoré umožňuje hľadať zadaný výraz kdekoľvek vo výraze v danom stĺpci. Pri tomto vyhľadávaní je však nutné, aby ste pred hľadaným výrazom napísali najprv hviezdičku *.

Na nasledujúcom obrázku je vidieť vyhľadávanie v stĺpci Osoba, kde je použité aj plnotextové vyhľadávanie. Hľadaný výraz je v tomto prípade *j, pretože sme hľadali osobu, ktorej meno obsahuje písmeno j. Stlačením klávesy "šípka dolu" sa dá posunúť na ďalší kontakt, vyhovujúci hľadanému výrazu.

Vyhladávanie_podla_osoby

Princíp vyhľadávania popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by