Pokladňa a Sklad
 

Adresár - predstavenie

Adresár slúži na evidovanie a správu kontaktov a s nimi spojených údajov a nastavení. Z týchto kontaktov je možné vyberať jednotlivých dodávateľov, odberateľov, ... Kontakt stačí iba raz pridať do adresára a už nikdy viac nebudete musieť vypĺňať kontaktné údaje na dokladoch. Okno Kontaktné adresy zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom A na nástrojovej lište.

Toto okno je rozdelené na tieto hlavné časti:

 • Skupiny - v tejto časti sú evidované skupiny kontaktov.

 • Filtre - kliknutím na ikonu lupa, si viete nastavovať, na základe ktorých údajov sa má v zozname vyhľadávať. Môže byť nastavený jeden, ale súčasne aj viacero parametrov. 

  • Roz. - pomocou tlačidla je možné aktivovať Rozšírený filter na kontakty. Tento umožňuje filtrovanie kontaktov na základe posledného predaja, prípadne hodnoty vl. účtu alebo kreditu.
  • Zp. - zobrazenie kontaktov, ktorí majú nastavený príznak Zákaz predaja. Tento je možné nastaviť v záložke Údaje po otvorení kontaktu na úpravu. Takto je možné označiť kontakt, na ktorý sa nemajú tvoriť doklady, obsluha ho tak nemôže pri predaji vybrať či už na hotovostný predaj alebo faktúru a teda ani aplikovať jeho zľavy a pod.
  • O. - zobrazenie len kontaktov, ktoré sú označené.
 • Kontakty - po kliknutí na niektorú skupinu sa tu zobrazí zoznam kontaktov, ktoré patria do tejto skupiny. V tejto časti je možno vidieť podrobnejšie informácie o jednotlivých kontaktoch.
 • Úkony- obsahuje tlačidlá, pomocou ktorých vykonáme jednotlivé úkony nad vybraným kontaktom alebo skupinou kontaktov:

  • Úkony - kliknutím na tlačidlo sa zobrazia možnosti pre prácu s kontaktom. Okrem iného sa zobrazí možnosť pre vytvorenie kópie (toto je vhodné ak vytvárate pobočku spoločnosti aby nebolo potrebné ručne kopírovať údaje), je možné meniť zaradenie do skupiny, prípadne pomocou funckie Hromadná úprava meniť vlastnosti na viacerých označených kontaktoch. V tomto zozname je možné si hneď zobraziť finančné, prípadne odbytové alebo iné doklady vytvorené na daný kontakt. Rovnaká ponuka sa zobrazí aj po kliknutí pravým tlačidlom myši na daný kontakt.
  • Nový - kliknutím ľavým tlačidlom sa otvorí okno Kontakt, kde môžete vyplniť údaje a vytvoriť nový kontakt. Kliknutím pravým tlačidlom sa taktiež otvorí okno Kontakt, kde sú už predvyplnené údaje podľa aktuálne označeného kontaktu. Táto funkcia sa využíva pri vytváraní rôznych pobočiek tej istej firmy. Vytvorenie nového kontaktu je podrobne popísane v návode
    Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.
  • Úprava - otvorí aktuálne označený kontakt na úpravu.
  • Odstrániť - odstráni aktuálne označený kontakt. Pozor! Neodporúčame vymazávať kontakt, na ktorý už je vytvorený akýkoľvek doklad. Odporúčame vymazať iba kontakt, ktorý bol vytvorený omylom a bude bezprostredne odstránený. Vymazávať kontakty môže len užívateľ, ktorý na to má právo.
  • Zobraziť - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí ponuka pre zobrazenie neuhradených, finančných, odbytových dokladov,  rezervovaný tovar a pod.
  • Imožnosť pre importovanie kontaktov či už z csv, alebo inej databázy aplikácie iKelp Predajca. Aby bolo možné kontakty importovať, je potrebné v nastaveniach aplikácie v časti Rozšírené, pridať doplnok pre import. Vzor údajov pre import s popisom je popísaný v návode Import kontaktov zo súboru CSV.
  • Ekontakty je možné aj exportovať, funkcia slúži pre export kontaktov do inej databázy aplikácie iKelp Predajca. 

Kontaktné adresy

Základný popis tohto okna predstavuje aj nasledovné video.

Ďalej Vám odporúčame preštudovať návod Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.

Write by Author / Vytvorené by