Pokladňa a Sklad
 

Platobna disciplína, kredit a hodnota vlastného účtu v zozname kontaktov

V adresáru kontaktov je priamo vidno v stĺpcoch platobnú disciplínu, čepraný kredit a aktuálnu hodnotu vlastného účtu, tieto stĺpce sú zobrazené len ak je daná konkrétna funkcionalita zapnutá v nastavenia aplikácie.

Čo znamenajú:

  • Platobná disciplína je počet dní daného partnera, koľko mu trvá uhradiť faktúry (finančné doklady voči vám) od dňa vystavenia. Nezáleží pritom na počte dní splatnosti. Ak je hodnota 13 a splatnosť 7 dní, tak znamená, že zákazník má platobnú disciplínu 13 dní a -6 dní po splatnosti akú má nastavenú. -6 vyjadruje či a ako dodrčiava splatnosť na faktúrach. Počet dní sa vypočítava ako aritmetický priemer za posledných uhradených X faktúr, kde X je nastavitelné v nastaveniach. Nestačí teda partnerovi uhradiť poslednú faktúru na čas, ak bol lajdákom predchádzajúci počet krát, tiež táto hodnota nie je závyslá od dátumu vystavených faktúr.
    Vhodné je zapnúť aj nastavenie kde po Y dňoch po splatnosti je zákazník blokovaný a užívateľovy, ktorý nemá povolené vytvárať nehotovostné fin.doklady a odbytové doklady ktoré vykonávajú rezerváciu.
  • Kredit je suma neuhradených faktúr a rozpracovaných objednávok, ktoré sú na daný kontakt evidované. Ak naň nie je žiadna objednávka rozpracovaná, tak je to len suma neuhradených faktúr. Je možné nastavovať jednotlivým kontaktom hodnotu maximálneho kreditu, ktorý môžu mať otvorený. Do kreditu sa nepočítajú doklady ako ponuka či predfaktúra, ale len typy dokladov, ktoré ovplyvňujú cash flow a rezerváciu tovarov ako odberateľské objednávky.
  • Vlasný účet je aktuálna hodnota na danom kontakte. Jeho používanie závysí od konkrétnej implementácie v danej organizácii a nastavených pravidiel. 

Cez tlačidlo Zobraziť v zozname kontaktov je možné rýchlo zorbaziť rôzne prehľady. Na jednotlivé hodnoti je možné filtrovať v rozšírenom filtri, napríklad na kontakty, kde kredit presiahol 1000€ je filter >1000.

Pri uvádzaní do prevádzky v existujúcich dátach je potrebné vykonať počiatočný prepočet, a to označením kontaktov v adresári a v kontextovom menu zvolením príslušného prepočtu, aby sa tak nainicializovali aktuálne hodnoty. Ďalej už aplikácia tieto hodnoty počíta automaticky, tak ako jednotlivé dokaldy a udalosti vznikajú.

 

Write by Author / Vytvorené by