Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 12
Špeciálnym typom skladovej karty je receptúra. Slúži na automatizovanú výrobu, čo znamená že sa automaticky vyrábajú výdajky surovín a súčasne sa automaticky tvoria príjemky výrobkov. Novú receptúru vytvorte ako normálnu skladovú kartu podľa návodu Skladové karty - nová karta , ale typ skladovej karty... Viac...
Článok opisuje skladovú kartu typu receptúra/výrobok. Viac...
Článok opisuje skladovú kartu typu receptúra/výrobok, ktorá má nastavený príznak Surovina. Viac...
Článok opisuje ako je vhodné nastaviť aplikáciu pre režim výroby (konkrétne nastavenie druhov príjmu a výdaju zo skladu). Viac...
Výroba v aplikácii, použitie surovín, použitie receptúr, príjem suroviny a príjem receptúry. Rozdelenie medzi evidenciu výrobných listov a evidenciu zostatkov. Viac...
Ako v aplikácii evidovať výrobu cez evidenciu výrobných listov. Použitie receptúry, vytvorenie skladovej príjemky receptúry. Viac...
Ako v aplikácii evidovať výrobu cez evidenciu zostatkov. Pri tejto evidencii sa výroba eviduje spätne porovnaním zostávajúceho materiálu so skutočným stavom. Viac...
Článok opisuje evidenciu rozlievaného alkoholu. V článku sú opísané základné princípy a príklady evidencie rozlievaného alkoholu s použitím surovín a receptúr. Viac...
Článok opisuje evidenciu rozlievaného alkoholu. V článku sú opísané základné princípy a príklady evidencie rozlievaného alkoholu s použitím surovín a receptúr. Viac...
V tomto článku je opísaný proces výroby v prípade predaja výrobkov na jednom alebo viacerých skladoch. Viac...
V tomto článku je popísaný postup prvotného naskladnenia skladových kariet typu "Receptúra" a "Surovina" ako aj postup vytvárania inventúr na týchto kartách. Viac...
Ako v aplikácii evidovať výrobu cez evidenciu zostatkov. Pri tejto evidencii sa výroba eviduje spätne porovnaním zostávajúceho materiálu so skutočným stavom. Viac...