Pokladňa a Sklad
 

Výroba - rozlievaný alkohol - začíname

V tomto návode si vysvetlíme ako sa v aplikácii eviduje rozlievaný alkohol.  V návode opíšeme filozofiu a prípravu skladu na evidenciu rozlievaného alkoholu. Na tento návod nadväzuje návod Výroba - rozlievaný alkohol - evidencia, v ktorom opisujeme už len evidenciu. Aby ste porozumeli všetkým častiam toho návodu, odporúčame Vám prečítať si všetky návody v časti Výroba. Začať môžete návodom Výroba - predstavenie.

V tomto návode sa budeme zaoberať len tým, čo musíte spraviť len na začiatku, keď vytvárate sklad a nebudete to robiť denno-denne: 

 1. Opis situácie
 2. Vytvorenie skladových kariet fliaš (Finlandia 0,5 litra, Finlandia 0,7 litra)
 3. Príjem fliaš
 4. Vytvorenie skladovej karty suroviny (Finlandia surovina)
 5. Vytvorenie skladovej karty receptúry (Finlandia pohárik) 

Všetky uvedené skladové karty nájdete vo vzorovej databáze v kategórii Rozlievaný alkohol.

Opis situácie

V bare chceme predávať poháriky Finlandia (0,05 litra vodky Finlandia) a miešaný drink Martini (0,01 litra Marini Dry, 0,05 litra vodky Finlandia). Na sklade máme dva druhy fliaš vodky Finlandia (0,5 a 0,7 litra) a dva druhy fliaš Marini Dry (0,75 litra a 1 liter). Keďže je potrebné viesť evidenciu alkoholu pre účel vykazovania evidencie pre colný úrad, fľaše alkoholu je potrebné odpisovať zo skladu v celku. 

Princíp evidencie:

 • Najprv sa nakúpia fľaše a spraví sa ich príjem.
 • Alkohol (poháriky Finlandia a drinky Martini) budú sa budú celý deň predávať (odpisovať zo skladu), čím sa ich množstvo z nulového stavu dostane do záporného stavu.
 • Po predaji sa spraví vysporiadanie
  • Použité fľaše sa rozlejú na surovinu (takto vznikne odpis celých fliaš zo skladu pre evidenciu výkazu alkoholu) a ich objem sa preleje do odpovedajúceho množstva suroviny.
  • Poháriky Finlandia a drinky Martini sú v zápornom množstve. Na sklad sa príjme toľko pohárikov Finlandia a drinkov Martini, aby boli množstvá opäť nula (takže celé záporné množstvo). Dorovná sa stav suroviny podľa skutočného stavu, čím sa upraví skladová cena pohárikov Finlandia a drinkov Martini a stav suroviny bude odpovedať realite.

Aby sme mohli evidenciu začať, musíme si najprv na sklade pripraviť všetky potrebné skladové karty.

Skladové karty fliaš

V návode Skladové karty - surovina je podrobne opísané vytvorenie skladovej karty a suroviny. Uvedieme si preto len v krátkosti, aké skladové karty vytvárame.

 • Finlandia 0,5L
 • Finlandia 0,7L
 • Martini Dry 0,75L
 • Martini Dry 1L

Všetky skladové karty musia mať nastavené:

 • Mernú jednotku MJ - ks
 • Obj. v MJ v časti Údaje pre pokladňu / databanku / tlač štítkov - podľa objemu fľaše
 • Obj. do výr. v časti Množstvá- podľa objemu fľaše
  • Tento objem je potrebný pre príjem suroviny.
 • Predaj zl. množ.- musí byť vypnuté
  • Vypnúť nastavenie je dôležité kvôli evidencii výkazu alkoholu. Vypnutím nastavenia zabezpečíte, že Vám aplikácia nedovolí predaj fľašu inak ako celú.

Skladová karta Finlandia 0,7L ktorá bude vstupovať do suroviny. Všimnite si, že má vyplnené informácie Obj. do výr. a Obj. v MJ.

Všimnite si, že fľaša Finlandie nemá povolený predaj zlomkového množstva - to preto, aby bol užívateľ nútený odpisovať zo skladu celú fľašu (na účel vykazovania predaja alkoholu).

Skladová karta - Finlandia 0,7 litra

Príjem fliaš

Na príjme fliaš sa nič významné nemení. Príjem je rovnaký, ako klasický príjem v evidencii skladového hospodárstva. Postup pre príjem tovaru nájdete v návode Príjem - nová príjemka a úprava.

Skladová karta suroviny

Opäť sa odkážeme na návod Skladové karty - surovina, v ktorom je opísané vytvorenie suroviny. Teraz len zhrnieme niektoré fakty, ktoré ste sa v tomto návode dočítali:

 • Surovinu najčastejšie evidujeme v základnej mernej jednotke (v našom prípade sú to litre).
 • Surovina má v záložke Receptúra pridané všetky skladové karty, z ktorých vzniká, pričom každá skladová karta v zozname je tou istou surovinou a odlišujú sa len v množstve.
 • Surovina má povolený predaj zlomkového množstva.
 • Skladová cena suroviny sa nepočíta ako súčet skladových cien položiek v záložke Receptúra, ale ako ich vážený priemer.
 • Obj. do výr. na surovine je najčastejšie jedna.
 • Skladová karta suroviny je typu R (Receptúra) a v záložke Receptúra je zaškrtnuté pole Surovina.

Na nasledujúcich obrázkoch je obrázok nastavenej surovín vodky Finlandia a Martiny Dry.

Všimnite si, že surovina má nastavené Obj. do výr. a Obj. v MJ na jednotku. Surovina bude takto nastavená vždy, pretože surovina by mala byť evidovaná v základnej mernej jednotke.

Všimnite si, že táto surovina má povolený predaj zlomkového množstva (veď predsa nebudeme rozlievať alkohol po litroch).

Skladová karta - surovina - záložka údajov

Všimnite si, že položky v surovine majú jednotkové množstvo a do suroviny vstupujú v správnom množstve vďaka nastavenému Obj. do výr.

Skladová karta - surovina - záložka Receptúra

Na nasledovnom obrázku je záložka Receptúra na surovine Martini Dry

Skladová karta - Martini Dry surovina - záložka Receptúra

Skladová karta receptúry

Pre náš príklad vytvoríme dve receptúry:

 • Finlandia pohárik
  • 0,05 litra vodky Finlandia
 • Martini 
  • 0,01 litra Martini Dry
  • 0,05 litra vodky Finlandia

Základné informácie ako vytvoriť skladovú kartu typu Receptúra sa dočítate v návode Skladové karty - receptúra. V tomto návode si uvedieme čo si je potrebné všimnúť:

 • Skladové karty sú typu R (Receptúra)
 • Receptúry nemajú povolený predaj zlomkového množstva. Vždy sa predáva celý pohárik Finlandia alebo celý drink Martini.
 • Receptúry majú merné jednotku (MJ) kusy.
 • Receptúry majú objem do výroby Obj. do výr. jedna - teda jeden kus.

Záložka Údaje skladovej karty Finlandia pohárik

Skladová karta - Finlandia panák - údaje

Záložka Receptúra skladovej karty Finlandia pohárik

Všimnite si, že Obj. do výr. je jedna - teda jeden kus pohárika Finlandia.

Skladová karta - Finlandia panák - receptúra

Záložka Receptúra skladovej karty Martini

Skladová karta - Martini - receptúra

Write by Author / Vytvorené by