Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - príjem tovaru (výroba)

V tomto návode opíšeme vhodné nastavenia pre výrobu. Článok je vhodný pre prevádzky, ktoré používajú receptúry a suroviny napríklad pre riešenie rozlievaného alkoholu, výrobu potravinárskych výrobkov (bagety) a pre ďalšie výroby rôznych výrobkov vo vlastnej výrobe.

Pri výrobe sa vytvárajú nové príjemky, ktoré navyše automaticky vytvárajú výdajky položiek receptúr. Z hľadiska nastavení je vhodné, aby pre tieto príjemky a výdajky existoval samostatný druh, v ktorom sa budú tieto doklady evidovať. Na novom druhu príjemky je potom možné definovať nastavenia, ktoré Vám zjednodušia vytváranie týchto príjemiek.

Pre výrobu odporúčame vytvoriť:

 • Vytvoriť v adresári kontakt vlastnej firmy (alebo jej pobočky), ktorá bude ako dodávateľ aj odberateľ výroby.
 • Vytvoriť nový druh pre skladový výdaj.
 • Vytvoriť nový druh pre skladový príjem a nastaviť mu nastavenia výroby, aby ste tieto hodnoty nenastavovali na každej príjemke:
  • Dodávateľa, ktorým je vlastná firma.
  • Odoberateľa, ktorým je vlastná firma (na príjemke v záložke Údaje).
  • Spôsob viazania dokladov výdaja (na príjemke v záložke Údaje).
  • Sklad nad ktorým sa pracuje.
  • Druh výdajky, ktorá sa automaticky vytvorí.
  • Vyžadovanie čísla dodávateľskej faktúry.

Pre nastavenie spomínaných nastavení postupujte takto:

 1. Otvorte adresár a vytvorte nový kontakt Vašej spoločnosti. Postup ako vytvoriť kontakt nájdete v návode Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.
 2. Otvorte nastavenia cez menu Nastavenia - Nastavenia.
  1. Kliknite v ľavom strome na Sklady - Druhy dokladov.
  2. Vytvorte dva nové druhy (postup a vysvetlenie základných nastavení nájdete v návode Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov):
   • Výroba - príjem typu Skladová príjemka
   • Výroba - výdaj typu Skladová výdajka
  3. Nastavte druh skladovej príjemky podľa postupu nižšie v tomto návode.

Rozšírené nastavenia skladovej príjemky

Rozšírené nastavenia skladovej príjemky zobrazíte keď na druhu skladovej príjemky stlačíte tlačidlo v stĺpci N.

Nastavenia na skladovej príjemke sa použijú v momente zvolenia daného druhu príjemky pri vytváraní príjemky. To znamená, že ak nastavíte všetky rozšírené nastavenia, tieto hodnoty už na príjemke nebudete musieť nikdy ručne nastavovať. Stačí vybrať druh príjemky a hodnoty sa nastavia podľa týchto nastavení.

 • Nastavenia pre príjemku
  • Kontakt - dodávateľ na skladovej príjemke.
  • Kontrolovať vyplnenosť a duplicitu dod. čísla faktúry - či sa má kontrolovať vyplnenie dodávateľskej faktúry a jej duplicitná existencia v existujúcich dokladoch. 
   • Nastavenie je vhodné vypnúť pre doklady výroby, kde dodávateľom je Vaša firma.
   • Ak je nastavený štvorček (nastavíte ho kliknutím pravým tlačidlo myši), tak sa nastavenie chová podľa globálneho nastavenia skladu.
 • Nastavenia pre výdajku, ktorá sa automaticky vytvorí pri príjme
  • Viazať položky - spôsob viazania položiek. Viac o viazaní položiek nájdete v návodoch príjmu tovaru. 
   • Typ nastavte na  Výroba podľa väzieb.
  • Sklad - nad ktorým skladom sa bude príjem a výdaj robiť.
  • Druh - ktorý druh výdajky sa pre automatický výdaj použije.
  • Kontakt - odberateľa na skladovej výdajke.

Pre skladovú príjemku výroby tovaru odporúčame nastaviť všetky nastavenia. Vytvorenie tejto príjemky je potom veľmi jednoduché a rýchle.

Na obrázku vidíte rozšírené nastavenia skladovej príjemky, ktoré ste otvorili kliknutím na tlačidlo v stĺpci N.

Nastavenia - rozšírené nastavenia skladového dokladu

Write by Author / Vytvorené by