Pokladňa a Sklad
 

Výroba - Prvotné naskladnenie a inventúra receptúr / surovín

V tomto návode si popíšeme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca realizovať prvotné naskladnenie a inventúru skladových kariet typu "Receptúra" a špeciálneho typu receptúr "Surovín".

Prvotné naskladnenie

Požiadavka na realizovanie príjmu priamo na receptúrnu kartu bez procesu výroby môže vzniknúť práve pri prvotnom naskladňovaní tovaru ak prechádzate na aplikáciu iKelp Predajca z iného systému a máte zostatky ktoré potrebujete naskladniť. V aplikácii si pozakladáte karty ručne, alebo naimportovaním a následne si vytvoríte na kartách potrebné nastavenia a väzby pre evidovanie receptúr a surovín.

Na to, aby ste mohli tovar prijímať priamo na karty typu "Receptúra" a "Surovina" bez toho aby dochádzalo k odpisu jednotlivých komponentov (surovín z ktorých sa receptúrne karty skladajú) je potrebné:

  1. Použiť pre príjem druh pohybu ktorý nemá vytvorené nastavenia pre vysporiadavanie receptúr (Používajte druhy ako Nákup tovaru, Inventúrny príjem, prípadne si vytvorte nový druh s názvom Prvotné naskladnenie. Ako si takýto druh vytvoriť popisuje návod pre Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov
  2. Po otvorení novej príjemke nastaviť v záložke Údaje v časti "Viazať doklad výdaja" na "Bez použitia väzieb". Vtedy aplikácia nekontroluje nastavenia výroby a viazané karty na receptúry, ale berie receptúrne karty ako tovar.
Pozor, zmenu nastavenia viazania dokladu je potrebné vykonať vždy, keď daný doklad upravujete a pridávate sem ďalšie položky!
V prípade, že toto nastavenie zabudnete zmeniť a už ste do príjemky vložili karty, ktoré majú naviazanú väzbu stačí tieto naviazané karty odobrať v záložke Viaz. pol. a následne upraviť prijímané množstvo a cenu na jednotlivých kartách kliknutím na ikonu "C" pred názvom skladovej karty.

Inventúra

V prípade inventúr je možné postupovať rovnako, ako pri inventúre tovarových kariet. Viac informácií o inventúrach sa dočítate v návode Inventúry.
Write by Author / Vytvorené by