Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - surovina

V tomto návode si vysvetlíme čo je surovina, aký je rozdiel medzi receptúrou a surovinou, povieme si príklad suroviny a ukážeme si jej vytvorenie. Aby ste správne pochopili  čo je surovina, odporúčame Vám prečítať si článok o receptúre Skladové karty - receptúra.

Príklady

Najprv si uveďme príklad: Máte dve skladové karty vodky Finlandia v objemoch 0,5 litra a 0,7 litra. Potrebujete predávať poháriky (teda 0,05 litra) vodky Finlandia. Na predaj poháriku Finlandie sa použije receptúra. Receptúra však musí mať definované, z akých skladových kariet sa skladá. Keďže na sklade sú dve skladové karty vodky Finlandia, museli by ste vytvoriť dve skladové karty receptúr (pre každú fľašu odpovedajúcu receptúru) a predávať poháriky Finlandie podľa toho, z ktorej fľaše bol pohárik Finlandie naliaty. Toto je samozrejme veľmi náročné riešenie, a preto existuje surovina. Surovinou je skladová karta s názvom "Vodka Finlandia", ktorá je nezávislá od fľaše a je evidovaná v základnej mernej jednotke suroviny - v litroch. Vodka z fliaš Finlandie sa príjme na surovinu vodky Finlandie a receptúra pohárika je zostavená zo suroviny, nie z fľaše. Dodajme ešte, že pri alkohole je potrebné evidovať výdaj v kusoch (kvôli evidencii alkoholu pre colný úrad), preto je potrebná surovina, ktorú môžete odpisovať čiastočne. 

Podobný príklad v potravinárstve: Kupujete viacero druhov syra a vyrábate syrové bagety. Pri výrobe Vám nezáleží na tom, ktorý druh syra práve použijete, ale kvôli samostatnému predaju potrebujete evidovať každý druh na samostatnej skladovej karte. Nie je to odporúčaný scenár, ale dôvody pre to existovať môžu. Receptúra syrovej bagety musí mať ale len jednu skladovú kartu syru a tou bude práve surovina syra, do ktorej budú prijaté syry rôznych druhov.

Vytvorenie skladovej karty suroviny

Aby sme mohli vytvoriť skladovú kartu suroviny, najprv musíme vytvoriť jednotlivé skladové karty, ktoré budú surovinu napĺňať. Na nasledujúcom obrázku je skladová karta vodky Finlandia 0,7 litra, na ktorej si povieme, ktoré dôležité informácie je potrebné vyplniť.

Skladová karta vodky Finlandie 0,7 litra musí mať správne nastavené:

 • Skladová cena - aby sa správne prepočítala skladová cena suroviny.
 • MJ - merná jednotka  - litre
 • Obj. do výr. - aký objem vstupuje do výroby - 0,7 litra . 
  • Tento objem sa použije pri vypočítavaní objemu suroviny a pri prepočítavaní skladovej ceny suroviny. Je to objem skladovej karty v základnej mernej jednotke.
 • Obj. v MJ - aký objem má tovar v zadanej mernej jednotke - 0,7 litra. 
  • Väčšinu býva rovnaký ako objem vstupujúci do výroby. Tento objem sa používa aj na cenovkách pre výpočet jednotkovej ceny tovaru.

Skladová karta Finlandia 0,7L, ktorá bude vstupovať do suroviny. Všimnite si, že má vyplnené informácie Obj. do výr. a Obj. v MJ.

Všimnite si, že fľaša Finlandie nemá povolený predaj zlomkového množstva - to preto, aby bol užívateľ nútený odpisovať zo skladu celú fľašu (na účel vykazovania predaja alkoholu).

Skladová karta - Finlandia 0,7L, ktorá vstupuje do suroviny.

Teraz vytvoríme skladovú kartu suroviny:

Všimnite si, že surovina má nastavené Obj. do výr. a Obj. v MJ na jednotku. Surovina bude takto nastavená vždy, pretože surovina by mala byť evidovaná v základnej mernej jednotke.

Všimnite si, že táto surovina má povolený predaj zlomkového množstva (veď predsa nebudeme rozlievať alkohol po litroch).

Skladová karta - surovina - záložka údajov

V záložke receptúry sa nachádza:

 • Názov - názov skladovej karty (je to ten istý názov, ak názov v záložke Údaje).
 • Obj. do výr. - pre surovinu je najčastejšie jedna. Je to rovnaký údaj, ako v záložke Údaje Obj. do výr.
 • Cena výroby - ak ponecháte zadanú nulovú hodnotu ceny výroby, tak sa cena tejto skladovej karty bude vypočítavať zo skladových cien jednotlivých položiek váhovým priemerom. Ak zadáte nejakú nenulovú cenu tak táto cena sa nastaví ako cena skladovej karty bez ohľadu na ceny jednotlivých položiek. Túto cenu je možné vidieť v časti Výpočet.
 • v časti Výpočetnie je možné zadávať žiadne údaje, ale je tu možné vidieť:
  • Hodnota / MJ - hodnota na mernú jednotku. Táto hodnota informuje o cene za jednu jednotku suroviny.
  • Hodnota celk. - celková hodnota. V prípade, že nemáte zadanú cenu výroby, je tu zobrazená celková cena za položky.
 • Surovina - je veľmi dôležité, aby ste nezabudli na surovine zaškrtnúť toto zaškrtávacie tlačidlo. Na základe tohto nastavenia sa aplikácia rozhoduje, ako sa správa k celej skladovej karte, a k výpočtu skladovej ceny pri príjme.
  • Ak je surovina nezaškrtnutá, skladová cena je súčtom skladových cien jednotlivých položiek receptúry.
  • Ak je surovina zaškrtnutá, každá položka receptúry je tá istá surovina, ktorá má svoju vlastnú skladovú cenu a svoje vlastné množstvo a objem do výroby, ktorým do tejto suroviny vstupuje. Skladová cena je váhovým priemerom týchto položiek, nie súčtom. 
 • Položky suroviny- pri receptúre, ktorá nie je surovina, tvoria všetky položky receptúry dokopy jeden celok. V prípade suroviny je každá položka rovnakou surovinou.
  • Položky je najčastejšie potrebné pridať v jednotkovom množstve a množstvo vstupujúce do výroby vidíte v stĺpci Obj. do výr. ktorý ste predtým nastavili na daných skladových kartách.
  • Ak by hodnota v stĺpci Množstvo nebola jedna, znamená to, že meníte mernú jednotku. Používa sa to napríklad keď je surovina v decilitroch a položka v litroch.
  • Do suroviny vstupuje množstvo definovaná vynásobením Obj. do výr. s Množstvom.

Všimnite si, že položky v surovine majú jednotkové množstvo a do suroviny vstupujú v správnom množstve vďaka nastavenému Obj. do výr.

Skladová karta - surovina - záložka Receptúra

Write by Author / Vytvorené by