Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - receptúra

Špeciálnym typom skladovej karty je receptúra. Slúži na automatizovanú výrobu, čo znamená že sa automaticky vyrábajú výdajky surovín a súčasne sa automaticky tvoria príjemky výrobkov. Novú receptúru vytvorte ako normálnu skladovú kartu podľa návodu Skladové karty - nová karta, ale typ skladovej karty vyberte R. V hornej časti okna Skladová karta sa zobrazí nová záložka Receptúra, kde môžete zadať podrobnejšie informácie o receptúre.

skladova_karta_receptura

Kliknite na túto záložku a zobrazí sa časť okna s názvom Receptúra. V ľavej časti tohto okno vidíte a môžete zmeniť:

 • Názov - názov skladovej karty.
 • Mn. výroba - pre koľko kusov výrobku je daná receptúra (napríklad sa v potravinárstve definuje Mn. výroba na 100).
 • Cena výroby - ak ponecháte zadanú nulovú hodnotu ceny výroby, tak sa cena tejto skladovej karty bude vypočítavať zo skladových cien jednotlivých položiek receptúry. Ak zadáte nejakú nenulovú cenu tak táto cena sa nastaví ako cena skladovej karty bez ohľadu na ceny jednotlivých položiek. Túto cenu je možné vidieť v časti Výpočet.
 • v časti Výpočetnie je možné zadávať žiadne údaje, ale je tu možné vidieť:
  • Hodnota / MJ - hodnota na mernú jednotku. Táto hodnota informuje o cene za jednu jednotku tejto položky.
  • Hodnota celk. - celková hodnota. V prípade, že nemáte zadanú cenu výroby, je tu zobrazená celková cena za položky.

Pridávanie položiek

Pri pridávaní položiek do receptúry je možné použiť viacero spôsobov:

  • zadaním Kódu skladovej karty a stlačením klávesy Enter.

Tip. Ak chcete položku zadať podľa iného kódu, napríklad podľa čiarového kódu, PLU, atď. kliknutím na popisok Kód sa zmení typ hľadaného kódu na čiarový kód. Teraz stačí zadať tento typ kódu do okienka a stlačiť Enter. Prípadne ďalším kliknutím na tento popisok sa zasa zmení typ hľadaného kódu na PLU. Takýmto spôsobom môžete ďalej meniť typ hľadaného kódu na dodávateľský kód alebo výrobné číslo.

 • zadaním Názvu skladovej karty a stlačením klávesy Enter. Názov skladovej karty nemusíte zadávať celý, stačí zadať iba prvé písmena hľadanej karty. Prípadne je možné použiť aj plnotextové vyhľadávanie v názvoch skladových kariet pomocou hviezdičky. Plnotextové vyhľadávanie funguje v celej aplikácii a preto pre jeho pochopenie si stačí preštudovať návod Adresár - vyhľadávanie.

Po vybraní skladovej karty môžete zadať (ak to nemá zakázané skladová karta) počet balení tejto karty a potvrdiť klávesou Enter. Ak nezadáte počet balení, alebo chcete upraviť počet kusov, zadajte hodnotu do okienka Množ. a stlačte klávesu Enter. Na záver už stačí iba stlačiť tlačidlo P, buď hneď stlačením klávesy Enter, alebo kliknutím na toto tlačidlo. Tým sa položka pridá do zoznamu položiek pre danú receptúru.

V prípade, že sa nevypočítava hodnota receptúry (vľavo dolu v časti Výpočet), zadané položky nemáte na sklade a preto nemajú žiadnu skladovú cenu, ktorá by sa použila pre výpočet ceny receptúry.

Do receptúry môže ako položka vstupovať aj iná receptúra. Je nutné si však uvedomiť, že táto receptúra pozostáva z jednotlivých skladových kariet.

Ak prijmete skladovú kartu typu receptúra, bude automaticky vyrobená výdajka všetkých položiek, z ktorých je daná receptúra zložená.

Vytvorenie skladovej karty typu receptúra popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by