Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 18
Okno druhov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Druhy zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať druhy zariadení, ktoré sú využívané pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie druhov zariadení môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
Okno výrobcov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Výrobcovia zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať výrobcov zariadení, ktorí sú využívaní pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie výrobcov môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
V okne Opravy je možné editovať jednotlivé servisné objednávky. Toto okno zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Servisné objednávky , alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište. Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti. V hornej... Viac...
Ako začať pracovať s modulom Servis ERP pre evidenciu registračných pokladníc. Viac...
Evidencia zoznamu modelov zariadení v module Servis. Úprava modelu, nový model. Viac...
Modul servis - evidencia zoznamu zariadení. Viac...
Príjem a výdaj plomb. Prvotný príjem plomb. Zničenie plomby. Viac...
Evidencia plomb - uvedenie do prevádzky, odovzdanie zákazníkovi, vyúčtovanie, oprava, zničenie. Viac...
Návod definuje poškodenú a zničenú plombu a opisuje postup pri zničený plomby. Viac...
Návod opisuje ako sa vytvorí report zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb. Návod opisuje ako evidovať poškodené a prevzaté plomby. Viac...
Zoznam opráv, evidencia opráv, vytvorenie novej opravy a jej vyúčtovanie a ďalšie informácie týkajúce sa modulu Servis. Viac...
Návod opisuje nastavenia modulu Servis pre servisné organizácie ERP (elektronických registračných pokladníc) Viac...
Návod opisuje všetky nastavenia modulu Servis. Viac...
Zoznam opráv, evidencia opráv, vytvorenie novej opravy a jej vyúčtovanie a ďalšie informácie týkajúce sa modulu Servis. Viac...
Návod opisuje všetky nastavenia modulu Servis. Viac...
Postup, ako hromadne doevidovať používanie plomb pred používaním modulu Servis ERP. Viac...
Vyúčtovanie záručnej opravy. Viac...
V tonmto článku je popísaný postup vytvorenia výkazu plômb pre účely odovzdania pre DRSR. Viac...