Pokladňa a Sklad
 

Servis - výrobcovia zariadení

Okno výrobcov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis -> Výrobcovia zariadení. V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať výrobcov zariadení, ktorí sú využívaní pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení.

Okno výrobcov zariadení

Filtre

Vyhľadávanie výrobcov môžete vykonávať dvom spôsobmi:

  1. Začnete písať názov výrobcu do poľa pre vyhľadávanie (označeného malou ikonou lupy), aplikácia automaticky zobrazí výrobcov, ktorých názov sa začína vami zadanými znakmi. Nemusíte zadávať celý názov výrobcov, stačí napísať prvý znak, alebo prvých pár znakov.
  2. Najprv napíšete znak "*" a potom začnete písať akúkoľvek časť názvu výrobcu, aplikácia automaticky zobrazí výrobcov, ak sa v ich názve nachádza zadaný reťazec.

Zaškrtnutím filtra "O" zobrazíte označené záznamy (záznamy, ktoré nie sú označené sa v zozname výrobcov skryjú). Zakrtnutím filtra "A" zobrazíte aj záznamy, ktoré nie sú aktívne.

Zoznam výrobcov

Tabuľka výrobcov obsahuje 4 základné stĺpce: farebné označenie záznamu, stĺpec pre označovanie záznamov, Názov výrobcu a označenie, či je daný záznam aktívny "A."

Názov výrobcu je priamo v tabuľke editovateľný a teda musíte byť opatrní, aby ste zabránili náhodnému prepísaniu názvu výrobcu. Ak označíte nejakého výrobcu ako neaktívneho, odškrtnutím v stĺpci "A.", pri ďalšom otvorení okna sa výrobca nebude zobrazovať. Ak chcete vidieť zoznam všetkých výrobcov, je potrebné použiť filter "A". Kliknutím ľavého tlačidla myši v stĺpci označovania záznamov dôjde k označeniu záznamu, na ktorý ste klikli. V prípade použitia pravého tlačidla myši sa označia všetky záznamy, ktoré vidíte. Pri označovaní záznamov sa v hlavičke tabuľky zobrazuje celkový počet zobrazených záznamov. Ak používate nejaké filtre, nemusíte vždy vidieť všetky označené záznamy. Tento fakt je potrebné mať na mysli najmä pri hromadných operáciách nad označenými záznamami.

Kliknutím pravého tlačidla na názov výrobcu zobrazíte kontextové menu, kde môžete:

  • Pridať nového výrobcu.
  • Odstrániť výrobcu, na ktorého ste klikli.
  • Zobraziť Modely zariadení, ktoré majú nastaveného daného výrobcu.

Pri odstraňovaní výrobcov vám odporúčame, aby ste boli opatrní. Nie je vhodné odstraňovať výrobcov, ktorí sa nachádzajú v už existujúcich opravách alebo modeloch zariadení.

Kliknutím na tlačidlo Úkony (SHIFT+F10) zobrazíte kontextové menu, ktoré vám umožní vykonávať úkony nad záznamom, ktorý je vybraný, alebo nad označenými záznamami. Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť sa okno Výrobcovia zariadení zatvorí.

V pravej hornej časti okna sa nachádza ikona pre obnovu údajov z databázy. Kliknutím na tlačidlo v tvare dvoch modrých šipiek aktualizujete údaje z databázy.

Write by Author / Vytvorené by