Pokladňa a Sklad
 

Servis ERP - prvé kroky

Tento článok je určený najmä servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré musia podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov viesť evidenciu plomb. Avšak aj iné servisné organizácie, ktoré evidujú plomby alebo využívajú modul Servis v tomto článku nájdu veľa potrebných informácií.

Cieľom článku je previesť Vás modulom servis (a všetkými ostatnými návodmi, ktoré potrebujete) tak, aby ste mali všetky potrebné informácie, aby ste mohli začať evidovať Vašu agendu. V článku nebudeme opisovať podrobne všetky časti modulu Servis. Na podrobné návody budeme v tomto článku len odkazovať.

Skladová karta plomby a nastavenia modulu Servis

Pre evidenciu plomb v module Servis je potrebné najprv vytvoriť skladovú kartu plomby (skladová karta bude typu V, čo znamená, že sa na nej evidujú výrobné čísla). Ďalej musíme vytvoriť v adresári kontaktov kontakt na príslušný daňový úrad, od ktorého plomby nakupujete. O všetkých nastaveniach (a teda aj o vytvorení spomenutej skladovej karty a kontakte v adresári) sa dočítate v článku Servis ERP - nastavenia.

Zariadenia, modely zariadení, druhy a výrobcovia zariadení

Servisné doklady (Uvedenie do prevádzky, Oprava a iné) vždy evidujú na akom zariadení je daný servisný úkon vykonaný. V prvom rade by ste sa mali teda zoznámiť, ako aplikácia eviduje zariadenia. V skratke sa dá povedať, že v aplikácii sa dajú evidovať: Druh zariadenia (pokladňa, počítač, notebook), Výrobca zariadenia (ASUS, HP, Orava), Model zariadenia (konkrétny model daného druhu zariadenia od daného výrobcu) a nakoniec Zariadenie (teda konrétny kus daného modelu zariadenie s konkrétnym výrobným číslom). Na každom "objekte", ktoré sme teraz vymenovali, sa definuje viacero informácií.

Aby ste sa bližšie zoznámili s evidenciou zariadení, prečítajte si článok Servis - zariadenia.

Prvý príjem plomby

Ak je aplikácia natavená, prvý krok, ktorý potrebujete vykonať, je príjem nakúpených plomb na sklad. Článok opisujúci príjem a výdaj plomb si môžete prečítať tu: Servis ERP - príjem/výdaj plomb.

Servisné doklady a evidencia plomb

Aby ste zvládli problematiku evidencie plomb, musíte najprv všeobecne ovládať, ako sa pomocou modulu Servis evidujú servisné doklady. Opis modulu Servis a vytvorenie nového servisného dokladu nájdete v článkoch Servis - predstavenie a Servis - nová oprava a jej úprava.

Ak už viete ako sa evidujú servisné doklady, je správny čas, aby ste sa naučili, ako by mala servisná organizácia evidovať plomby. Podrobný návod nájdete v tomto článku: Servis ERP - evidencia plomb.

Poškodená a zničená plomba a zúčtovanie odberu plomb

Vďaka tomu, že v aplikácii evidujete plomby, môžete z aplikácie vytlačiť zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb, ktoré je potrebné odovzdať daňovému úradu. Ak toto zúčtovanie vytlačiť sa dozviete v článku Servis ERP - zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb.

Keď už viete všetko o bežnom evidovaní plomb, mali by ste sa ešte naučiť, ako sa v aplikácii evidujú poškodené (a následne zničené) plomby. Na to slúži článok: Servis ERP - poškodená plomba a jej zničenie.

Existujúci zákazníci - doevidovanie histórie používania plomb

Zákazníci, ktorý začali používať modul Servis ERP na evidovanie plomb, musia doevidovať svoju históriu používania plomb. Článok opisujúci doevidovanie si môžete prečítať tu: Servis ERP - existujúca prevádzka - doevidovanie plomb.

 

Write by Author / Vytvorené by