Pokladňa a Sklad
 

Servis ERP - príjem/výdaj plomb

Tento článok je určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov musia odovzdávať zúčtovanie odberu a použitie prevzatých plomb. V tomto články si povieme ako prijímať plomby a ako vydávať plomby.

Ďalšie informácie o evidencii plomb a o nastavení modulu servis nájdete v článkoch: Servis ERP - prvé krokyServis ERP - evidencia plomb alebo Servis ERP - poškodená plomba a jej zničenie.

Príjem plomb

Príjem plomb sa vykonáva cez príjem rovnako, ako príjem akejkoľvek inej skladovej karty. Podrobný článok o príjme tovaru na sklad nájdete v článku: Príjem - nová príjemka a úprava. Po prečítaní tohto článku sa naučíte robiť príjem tovaru na sklad. Pre príjem plomby je dôležité, aby ste nezabudli vyplniť výrobné čísla (sériové čísla) plomb, ktoré ste od DR SR dostali:

 

 1. Otvorte okno príjmu a stlačte tlačidlo novej príjemky.
 2. Na príjemke vyplňte kontakt príslušného daňového riaditeľstva.
 3. Nastavte dátum príjemky správne na deň, kedy ste plomby dostali. Podľa tohto dátumu následne aplikácia zaradí dané množstvo plomb do zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb, ktoré musíte odovzdať.
 4. Pridajte položku plomby do zoznamu položiek a vygenerujte im automaticky (alebo ručne) výrobné čísla. Návod nájdete v spomínanom článku pre príjem tovaru.
 5. Uložte príjemku.

Výdaj plomb

 

Plomby odchádzajú zo skladu dvomi spôsobmi.

 

 • Prvý spôsob je klasický, kedy je plomba nalepená zákazníkovi na zariadenie.
 • Druhý spôsob výdaja plomby je výdaj pri poškodení a následnom zničení plomby. O tomto spôsobe výdaja plomby nájdete viacej informácií v článku: Servis ERP - poškodená plomba a jej zničenie.

Klasický spôsob výdaja plomby si v skutočnosti neuvedomujete, pretože aplikácia odpíše plombu zo skladu v čase vytvorenia finančného dokladu. Nevytvárate teda ručne výdajku tejto plomby. Najčastejší scenár je takýto:

 

 

 1. Máte existujúci servisný doklad (uvedenie do prevádzky, pravidelná údržba, výmena batérie, oprava).
 2. Tento servisný doklad musí obsahovať položku plomby s nastaveným sériovým číslom plomby.
 3. Servisný doklad vyúčtujete do finančného dokladu (dodací list, faktúra, preddavková faktúra)
 4. Vytvorenie finančného dokladu vytvorí skladový pohyb, ktorý odpíše danú plombu zo skladu.
Write by Author / Vytvorené by