Pokladňa a Sklad
 

Servis - vyúčtovanie záručnej opravy

V tomto článku sa dozviete, ako vyúčtovať záručnú opravu, respektíve opravu, ktorú zákazník neplatí. Ak hľadáte všeobecné informácie o evidovaní opráv, prečítajte si článok Servis - nová oprava a jej úprava.

Vyúčtovanie položiek opravy

Aby ste rozumeli postupom, ktoré budeme nižšie opisovať, musíte vedieť, čo vlastne chceme docieliť. Máme existujúci servisný doklad (opravu, prípadne odbytový doklad - objednávku) a na tomto doklade máme tri položky, ktoré boli na opravu použité (napríklad jedna baterka, nejaká súčiastka a hodina servisnej práce). Keď už je oprava ukončená a zákazník za ňu nič neplatí (pretože je záručná), tak zákazníkovi stačí vytlačiť doklad o výdaji a nie je potrebné vytlačiť finančný doklad (faktúru, dodací list). Dokonca to nechcete, pretože takáto faktúra alebo dodací list by mali predajnú cenu a nejakú maržu, ktorú ale nikdo neplatí. Vyrobil by sa tak neporiadok v štatisktike.

Avšak nemôžete nechať doklad opravy len tak, pretože potrebujete zabezpečiť odpísanie množstva použitého tovaru na oprave zo skladu. Preto musíte vyúčtovať opravu na Skladovú výdajku. Skladová výdajka je skladový doklad, ktorým sa zabezpečí odpísanie množstva tovaru zo skladu. Ak by ste ju nevytvorili, neodpísalo by sa množstvo tovaru zo skladu.

Ak chcete vyúčtovať položky obravy bez vytvorenia finančného dokladu (dodacieho listu, faktúry a pod.) postupujte nasledovne:

  1. V zozname dokladov nájdite doklad, ktorý chcete vyúčtovať a stlačte tlačidlo Vyúčtovať.
    • Aby ste mohli doklad vyúčtovať, musíte mať právo upravovať daný typ dokladu.
  2. V okne na vyúčtovanie dokladu prepnite rozbaľovací zoznam "Ako" na druh "Skladový výdaj". Toto musíte vykonať ako prvé, pretože sa aktualizujú vydávané množstvá.
  3. Ďalej postupujete ako pri klasickom výdaji. Definujte aké množstvá jednotlivých položiek chcete vyúčtovať, definujte kontakt prípadne stav finančného dokladu a stav servisného (odbytového) dokladu po vyúčtovaní.
  4. Nakoniec stlačte tlačidlo Vyúčtovať.

Postup pre plombu DR SR nalepenú na ERP

Táto časť je určená servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré musia podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov viesť evidenciu plomb.

Plombu nalepenú na ERP musíte vždy vyúčtovať finančným dokladom (dodacím listom, faktúrou, preddavkovou faktúrou).

Ak potrebujete vyúčtovať záručnú opravu (napríklad výmenu batérie a pod.), ktorú zákazník neplatí postupujte takto:

  • Plombu vyúčtujte samostatne ako Dodací list.
    • Pre dodací list, ktorý budete používať na vyúčtovanie plomby, si môžete založiť nový druh dodacieho listu, aby ste vedeli takéto dodacie listy jednoducho filtrovať.

  • Ostatné použité súčiastky vyúčtujte (ako už bolo spomenuté) ako Skladový výdaj.

Ak by ste plombu vyúčtovali bez finančného dokladu (len ako Skladový výdaj), aplikácia by si myslela, že ste plombu poškodili a zaradí ju medzi poškodené plomby, ktoré je potrebné oficiálne zničiť.

O evidencii plomb sa viacej dočítate v článku Servis - evidencia plomb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Write by Author / Vytvorené by