Pokladňa a Sklad
 

Servis - modely zariadení

Zoznam modelov zariadení zobrazíte kliknutím na menu Servis -> Modely zariadení. Tento zoznam slúži na evidenciu všetkých modelov zariadení s ich popisom a naviazanými dokumentmi.

Vždy keď prídete do kontaktu s novým zariadením (napríklad nakúpite na sklad nový model notebooku) je vhodné zaevidovať tento model do zoznamu, pridať k nemu popis a pripojiť k nemu dokumenty (manuály, reklamačné materiály alebo obrázky). Tieto dokumenty Vám môžu v budúcnosti pomôcť s opravou daného zariadenia a komunikáciou so zákazníkom.

Zoznam modelov najčastejšie použijete keď príde zákazník so svojím zariadením (napríklad notebookom) a chce ho opraviť. V tej chvíli založíte novú opravu, do ktorej musíte zadať aké zariadenie je predmetom opravy. Pri definovaní zariadenia definujete okrem iného aj model zariadenia, ktorý vyberiete z tohto zoznamu (alebo vytvoríte nový, ak ho nemáte založený). Ak máte teda model vytvorený a máte k nemu naviazané príslušné technické dokumenty, viete okamžite začať s opravou. Alebo môžete mať pri modely napísané poznámky o najčastejších chybách/problémoch s daným modelom.

Filtre

Filtre využijete keď vytvárate novú opravu. Potrebujete povedať akého modelu je zariadenie, ktoré idete opravovať. Najčastejšie budete hľadať model podľa

 • Model - začnete písať modelové číslo alebo názov modelu (napríklad "K5") a v zozname modelov sa bude filtrovať v stĺpci Modellen na modely, ktoré začínajú napísaným reťazcom.
  • ak pred hľadaný reťazec napíšete hviezdičku, hľadanie bude vyhľadávať v celom názve modelu (nie len od začiatku). Napríklad "*Alp" by v priloženom obrázku filtrovalo na model "Euro 200T Aplha F"
 • Druh zar. - filtruje na zariadenia zvoleného druhu
 • Výrobca - filtruje na zariadenia zvoleného výrobcu
 • O - filtruje na záznamy, ktoré sú zaškrtnuté fajkou v stĺpci pre označenie
 • A - ak je filter zaškrtnutý, v zozname sa nachádzajú aj neaktívne záznamy
 • Roz - zobrazia sa ďalšie rozšírené filtre

Stlačenie pravého tlačidla v stĺpcoch Druh zar., Výrobca alebo Spravuje sa aktivuje filter na danú hodnotu.

zoznam modelov

Zoznam modelov zariadení

Tabuľka modelov zariadení zobrazuje všetky zariadenia, ktoré vyhovujú aktuálne nastavenému filtru. Niektoré stĺpce si opíšeme. Popis ostatných stĺpcov nájdete v pokračovaní tohto návodu pri vytváraní nového modelu.

 • Priložené dokumenty (stĺpec označený spinkou) - po kliknuté na spinku alebo bodku (spinka je zobrazená, ak už sú nejaké dokumenty priložené) sa zobrazí zoznam priložených dokumentov. Príklad vidíte na nasledovnom obrázku.
 • Popis k modelu (stĺpec označený bublinkou) - zobrazuje popis k modelu. Ak žiadny popis neexistuje, v stĺpci je bodka.
 • Označenie záznamu (stĺpec označený fajkou) - slúži na označenie záznamu, aby bolo možné následne robiť hromadné operácie alebo filtrovať na tieto označené záznamy

Ponuku možností práce s jednotlivými záznamami zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na model, s ktorým chcete pracovať alebo na tlačidlo Úkony v časti Úkony. Ponuka obsahuje niekoľko možností.

 • Nový - zobrazí nové prázdne okno na vytvorenie nového modelu.
 • Nový kópia - zobrazí nové okno na vytvorenie nového modelu, ktoré bude predvyplnené informáciami z aktuálne označeného modelu.
 • Úprava - zobrazí okno pre úpravu označeného modelu.
 • Zariadenia - zobrazí zoznam všetkých zariadení tohto modelu. Takýmto spôsobom viete napríklad jednoducho zistiť koľký zákazníci tieto modely majú. Rovnakú operáciu vykoná aj tlačidlo Zariadenia v časti Úkony.
 • Doklady - zobrazí zoznam všetkých servisných záznamov (napríklad opráv), ktoré boli pre tento model riešené. Takýmto spôsobom viete napríklad zistiť, či už takýto model bol opravovaný, či bola závada rovnaká akú aktuálne riešite a ako bola vyriešená, či sa dané zariadenie vôbec niekedy opravovalo. Rovnakú operáciu vykoná aj tlačidlo Doklady v časti Úkony.

Priložené dokumenty k modelu sa automaticky zobrazia pri zakladaní novej opravy, aby boli okamžite k dispozícii. Preto je vhodné priložiť k modelu servisné manuály, technické dokumentu alebo dokumenty popisujúce najčastejšie závady.

dokumenty k modelu

Nový model / úprava modelu

Model je definovaný nasledovnými informáciami.

 • Druh zar. - druh zariadenia (napríklad notebook, počítač, tlačiareň, skener, pokladňa, chladnička, umývačka). Druh zariadenia môžete vybrať zo zoznamu, ale ak ide o druh, ktorý zatiaľ v zozname nenachádza, môžete napísať nový, ktorý sa do zoznamu automaticky pridá. Druh slúži najmú na rýchlejšiu orientáciu zamestnancov pri príjme alebo výdaji, alebo aj pre technikov pri filtrovaní opráv. Evidenciu zoznamu druhov popisuje tento článok: Servis - druhy zariadení.
 • Výrobca - výrobca zariadenia (napríklad Panasonic, Miicrosoft, Skoda, ASUS, HP, Orava). Výrobcu môžete vybrať zo zoznamu, ale ak ide o výrobcu, ktorý sa v zozname zatiaľ nenachádza, môžete napísať meno nového výrobcu, ktorý sa do zoznamu automaticky pridá. Výrobca slúži najmä na rýchlejšiu orientáciu zamestnancov pri príjme alebo výdaji a iných operáciách. Evidenciu zoznamu výrobcov popisuje tento článok: Servis - výrobcovia zariadení.
 • Model zar. - model zariadenia (modelové číslo alebo názov modelu).
 • Aktívna - či je model aktívny, teda ho ponúka v zoznamoch modelov pri filtrovaní v ostatných oknách.
 • Dni oprava - počet dní, koľko obyčajne trvá oprava. Tento počet sa predvyplní na novú opravu, pokiaľ sa bude opravovať tento model zariadenia.
 • Dni oprava int. - interný počet dní, koľko obyčajne trvá oprava. Tento počet dní je interná informácia, aby sa pri príjme vedel zamestnanec orientovať, koľko môže oprava skutočne trvať.
 • Skl. karta - skladová karta, ktorá reprezentuje daný model.
 • Spravuje - zamestnanec (technik), ktorý sa predvyplní na novú opravu, pokiaľ bude vytvorená oprava tohto modelu zariadenia.
 • Popis - popis modelu, technické infromácie, známe vady modelu a iné informácie o danom modely zariadenia, ktoré bude mať technik pri oprave okamžite k dispozícii.

Všetky informácie o modely zariadenia má zamestnanec pri príjme a technik pri oprave okamžite k dispozícii v okne danej opravy.

úprava modelu

Tlačidlom Uložiť uložíte zmeny, ktoré ste vykonali. Tlačidlom Zatvoriť zmeny neuložíte a okno zatvoríte.

Druh zariadenia a Výrobca zariadenia sa nemusí v zozname nachádzať - môžete napísať aj nový druh alebo výrobcu, ktorý sa do zoznamu po uložení pridá. Takýmto spôsobom si postupne tvoríte databázu druhou a výrobcov zariadení, s ktorými pracujete.

nastavenie druhu modelu

Po uložení nového modelu odporúčame k modelu pripojiť dokumenty, technické manuály, obrázky prípadne marketingové materiály, informácie o známych problémoch, informácie o špecifických záručných podmienkach, ktoré sú následne okamžite ponúknuté technikovi pri oprave daného modelu a zamestnancovi pri príjme daného modelu na opravu.

Write by Author / Vytvorené by